Spausdinti

                                                                  Nuotraukoje: Donatas Mizaras
Rugsėjo pabaigoje Estijos sostinėje Taline vyko Europos jaunų darbuotojų konferencija. Konferencijos tema: Jaunimo bedarbystė – kaip užpildyti tarpą tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos Europoje? Pagrindinė tema apie kurią buvo diskutuojama – profesinio mokymo švietimo sistema bei profesinis perkvalifikavimas.

Spausdinti

Pateikiame apibendrintą Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" 2013 metų Tarptautinio bendradarbiavimo apžvalgą.

Spausdinti

2013 m. gruodžio 2 d. vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Išorės santykių skyriaus Rytų kaimynystės tęstinio darbo komiteto posėdis. Posėdyje diskutuota apie Rytų partnerystės raidą po aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje, kuris vyko lapkričio 28-29 d.

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“  tęsia tarptautinį bendradarbiavimą ir narystę Tarptautinėje profesinių sąjungų konfederacijoje (ETUC),  Pan-Eurpinio regiono tarybos (PERC) veikloje, Europos profesinių sąjungų konfederacijoje (ETUC), Baltijos jūros šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) veikloja. 2012 m. rugsėjo 28 d. vykusiame Europos centro darbuotojų klausimams spręsti (EZA) Tarybos posėdyje – LPS“Solidarumui“ suteiktas stabėtojos statusas. 

Spausdinti

Europos Parlamentas ėmėsi svarstyti Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujos Direktyvos, kuria būtų užtikrintas įgyvendinimas Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo.  Europos profesinių sąjungų konfederacija, kovo mėnesį vykusiame posėdyje,  svartė dokumento projektą.