Teisingumo ministerija nenori vykdyti streikavusių medikų reikalavimų

autorius Solidarumas
kalejimu mediku piketas

2019 m. birželio 20 d. visose aštuoniose Lietuvos įkalinimo įstaigose nuo 9.00 val. iki 11.00 val. vyko įspėjamasis Įkalinino įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” streikas. Streiko metu nuteistiesiems buvo tiekiama tik neatideliojama medicininė pagalba.

Streikuojantys medikai nusprendė streikuoti, neapsikentę metus girdimų pažadų, kurie nevykdomi, laužomų susitarimų, nesiskaitymo su darbuotojų ir specialistų nuomone ir bandymų susidoroti su kalėjimo medikų profesine sąjunga, vykdant pseudo pertvarką, kuri neišspręs medikų problemų ir sukels sumaištį įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemoje, ir nebematydami kito būdo, kaip priversti valstybines institucijas vykdyti savo pareigas bei bandydami atkreipti Vyriausybės ir visuomenės dėmesį į sunkias kalėjimų medikų darbo sąlygas. Daugiau skaityti čia:

Streikuojantys kalėjimų medikai reikalauja: 

1) stabdyti pradėtą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarką,

2) atlikti išorinį, o ne vidinį įkalinimo įstaigų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos auditą,

3) skirti trūkstamas lėšas atlyginimams didinti,

4) įtraukti kalėjimų medikus į trūkstamų profesijų sąrašą,

5) nustatyti atskirą sveikatos priežiūros paslaugų biudžetą, kurio lėšos būtų panaudojamos tik nuteisųjų sveikatos priežiūros paslaugoms ir medikų atlyginimams, bei užtikrintų, kad jos būtų panaudotos pagal paskirtį, o ne kitoms su sveikatos priežiūra nesusijusioms reikmėms finansuoti.

Įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemos problemas galima išspręsti tik valstybiniu lygiu, o tai daryti turi Vyriausybė kartu su Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijomis, o ne Kalėjimo departamentas, kuris neturi nei pakankamai kompetencijos, nei finansinių bei teisinių galymybių jas spręsti, nes Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio „Suimtųjų sveikatos priežiūra“ 2 dalis, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 2 dalis, ir to pačio kodekso 175 straipsnio 2 dalis nurodo, kad nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija, o ne Kalėjimo departamentas.

Prieš streiką birželio 19 d. Įkalinimo įstaigų profesinės sąjungos Solidarumas” nariams bei įkalinimo įstaigų direktoriams buvo išplatintas nepasirašytas Kalėjimo departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko raštas, kuriame buvo bandoma teigti, kad įspėjamasis streikas skelbiamas, pažeidžiant streiko skelbimo terminus, nors streiko reikalavimai  buvo viešai įteikti Teisingumo ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai birželio 4 d. t.y. daugiau nei prieš dešimt darbo dienų, kaip to ir reikalauja  Darbo kodeksas. 

Šiame pirmame šias metais Lietuvoje streike dalyvavo visi tuo metu įkalinimo įstaigose dirbę medikai. Skaityti čia čia čia čia čia čia čia čia

Po streiko Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis parašė profesinei sąjungai, kad Teisingumo ministerija atmeta europinį socialinį dialogą, neketina įsiklausyti į profesinės sąjungos nuomonę ir ruošiasi vykdyti tą pačią pertvarką, kuriai profesinė sąjunga prieštarauja, o darbuotojai dėl to ruošiasi masiškai išeiti iš darbo, tik jos įgyvendinimą atideda iki 2019 m. spalio  1 d. 

Viceministras parašė, kad nei vieno streikuojančių reikalavimo Teisingumo ministerija neketina įgyvendinti.

Trūkstamas lėšas medikų atlyginimams ketinama rasti nuo 2020 m. įvykdžius jau Teisingumo ministerijos siūlytas ir profesinės sąjungos atmestas pertvarkas, nors jau dabar pagal ministerijos pateiktus skaičiavimus aišku, kad jas įgyvendinus  vis tiek nebus rasta tiek lėšų kiek jų reikia!

Ernestas Jurkonis atsisakė, kad Teisingumo ministerija atsisako atlikti išorinį įkalinimo įstaigų auditą, teigdamas, kad užtenka vidinio audito, kurio rezultatai bus paskelbti liepos mėnesį, nors jau dabar žiniasklaidą drebina skandalai, kai išaiškėjo, kad vien Pravieniškių pataisos namuose vienam įkalintąjam sunaudojama beveik 40 kubinių metrų vandens per mėnesį, išleidžiant tam 95 000- 87 000 eurų per mėnesį, o tai sudaro beveik pusę trūkstamų lėšų medikų atlyginimams didinti! Skaityti čia: 

Tuo tarpu Teisingumo (!) ministras, pažeisdamas galiojančius įstatymus ir skubos tvarka uždaro Lukiškių tardymo izoliatorių, taip sukeldamas tikrą sumaištį kalėjimuose ir teismuose. Skaityti čia.

Teisingumo ministerijos vadovų nuomonė, kad lėšas atlyginimams didinti galima rasti tik po optimizacijos”, prieštarauja Vyriausybės pozicijai, kad prioritetinėms profesijoms, kurių tarpe yra medikai, atlyginimai turi būti didinami ne tik optimizuojant”, bet ir skiriant papildomą finansavimą. Šią nuostatą Vyriausybės atstovai yra ne kartą kartoję per Vyriausybinės komisijos tvariam viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui iki 2025 m. posėdžius.

Tai verčia manyti, kad kalėjimų medikų atlyginimai pradės didėti tik tada, kad iš darbo bus atleisti Teisingumo ministerijos vadovai, besipriešinantys medikų atlyginimų augimui. Jei šie vadovai neišeis iš darbo, iš darbo išeis beveik visi kalėjimo medikai, jau parašę savo nepritarimą Teisingumo ministerijos vykdomai pertvarkai. 

Kviečiame palaikyti streikuojančių medikų reikalavimus ir siųsti palaikymo raštus Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui.

Pirmieji palaikomuosius raštus jau nusiuntė Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga, vadovaujama Edvardo Šalkausko, Vilniaus apskrities darbuotojų profesinės sąjunga Solidarumas”, vadovaujama Aldonos Balsienės, AB Plasta” darbuotojų profesinės sąjunga Solidarumas”, vadovaujama Mindaugo Balsio, AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinė sąjunga „Solidarumas“, vadovaujama Stanislavo Fedaravičiaus, Lietuvos energetikų profesinė sąjunga „Solidarumas’ vadovaujama Rimtauto Ramanausko.

Žemiau pateikiame palaikymo raštus ir Teisingumo viceministro Ernesto Jurkonio atsakymus į streikuojančių medikų reikalavimus.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,

tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,

atsisk. sąskaita LT574010051004670211 Luminor Bank AS bankas, banko kodas 40100.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų 2019-06- Nr. (1.39E) 7Rprofesinei

sąjungai „Solidarumas“ Į 2019-06-04 Nr. S-15

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 2019-06-07 Nr. S-1985

 

DĖL ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

SOLIDARUMAS“ REIKALAVIMŲ

 

Teisingumo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo 2019 m. birželio 7 d. rezoliucija Nr. S-1985, išnagrinėjo Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ (toliau – profesinė sąjunga) reikalavimus ir teikia šią informaciją.

Pažymėtina, kad siekiant išsklaidyti visas profesinės sąjungos abejones dėl vykstančio laisvės atėmimo vietose teikiamų pirminės (ambulatorinių) sveikatos priežiūros paslaugų centralizavimo, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose optimizavimo proceso būtinų veiksmų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ atidėjo planuojamos pertvarkos įgyvendinimo terminą iki 2019 m. spalio 1 d. Kalėjimų departamentas inicijuoja papildomus susitikimus su profesinės sąjungos atstovais (pirmasis susitikimas įvyko 2019 m. birželio 13 d.), kurio metu buvo ieškoma kompromisinių sprendimų bausmių vykdymo sistemos medikų bendruomenei aktualiais klausimais.

Teisingumo ministerija atitinkamai tikisi, kad nurodytų konsultacijų metu bus surasti tokie sprendiniai, kurie nepažeistų nei pacientų, nei darbuotojų, nei valstybės interesų. Profesinei sąjungai ir Kalėjimų departamentui galutinai susitarus dėl planuojamų struktūrinių pokyčių turinio, atitinkamai bus inicijuoti šiuos pokyčius įtvirtinantys teisingumo ministro ir sveikatos apsaugosministro tvirtinamų teisės aktų pakeitimai.

Pastebėtina, kad Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-457 sudarytos darbo grupės siūlymams dėl bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio padidinimo įgyvendinimui per metus reikėtų papildomai skirti apie 2,356 mln. eurų. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija dės visas pastangas, kad šiam tikslui reikalingos papildomos lėšos 2020 m. valstybės biudžete būtų numatytos, tačiau kartu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad papildomas finansavimas galėtų būti skiriamas tik tada, kai bus įgyvendinti pirminės (ambulatorinių) sveikatos priežiūros paslaugų teikimą optimizuojantys sprendimai.

Kartu iš esmės sutiktina su profesinės sąjungos siūlymu bendrame bausmių vykdymo sistemos biudžete aiškiai išskirti suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti skirtas lėšas, tačiau pabrėžtina, kad toks išskyrimas galimas tik tada, kai, įgyvendinus planuojamas permainas, visas sveikatos priežiūros paslaugas bausmių vykdymo sistemoje pradės teikti vienas juridinis asmuo – Laisvės atėmimo vietų ligoninė.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka auditą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kuris bus užbaigtas šių metų liepos mėnesį.

Teisingumo viceministras                                                                                                                                                                     Ernestas Jurkonis

 

KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES PROFESINĖ SĄJUNGA

(TRADE UNION OF KLAIPEDA TOWN AND REGION)

  1. 193431871. S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, tel. (8-46) 217825, faksas: (8-46) 411019, (8-686) 17406

A/s. LT81 7300 0100 0232 9702 „Swedbank“. El. p. kmapsp@gmail.com, www.kmaps.lt

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui

DĖL ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ STREIKO REIKALAVIMŲ PALAIKYMO

 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga besąligiškai palaiko Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ streiką, organizuotą 2019 m. birželio 20 d. ir jo teisėtus reikalavimus Lietuvos Vyriausybei, Teisingumo ministrui bei Kalėjimo departamento vadovybei.

Mes pritariame streikuojančių darbuotojų reikalavimams:

1) stabdyti pradėtą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarką;

2) atlikti išorinį, o ne vidinį įkalinimo įstaigų ir laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos auditą;

3) skirti trūkstamas lėšas atlyginimams didinti;

4) įtraukti kalėjimų medikus į trūkstamų profesijų sąrašą;

5) nustatyti atskirą sveikatos priežiūros paslaugų biudžetą, kurio lėšos būtų panaudojamos tik nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugoms ir medikų atlyginimams bei užtikrintų, kad jos būtų panaudotos pagal paskirtį, o ne kitoms su sveikatos priežiūra nesusijusioms reikmėms finansuoti.

 

Pagarbiai

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

0 komentaras
0

Palikti komentarą