Teisininkai konsultuoja

autorius Jovita
teismas

Konsultacija. Darbuotojas nurodo situaciją, kad pagal preliminarų grafiką jam buvo numatytos poilsio dienos rugpjūčio 14-15 dienomis,  todėl suplanavo kelionę, įsigijo lėktuvo bilietus ir rezervavo viešbutį, tačiau liepos 23 d. gavo darbdavio patvirtintą grafiką, kuriame minėtomis rugpjūčio mėnesio dienomis jam nurodytos darbo dienos. Prašo paaiškinti situaciją, ar teisėti tokie darbdavio veiksmai.

___________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 115 straipsnio 2 dalyje  nustatyta, kad dirbant pagal suminį darbo laiko režimą, darbuotojų darbo laikas (darbo (pamainų) grafikai) nustatomi iš pranešami darbuotojams iš anksto, būtent ne vėliau kaip prieš 7 dienas  iki jų įsigaliojimo.   Darbo (pamainų) grafikai gali būti keičiami, tačiau tik dėl aplinkybių, kurios atsirado ne dėl darbdavio veiksmų (pavyzdžiui, jei kilo sudėtinga situacija darbe, sugedo įrengimai, susirgo darbuotojas ir jį reikia pakeisti  ir pan.). Tokiu atveju, darbuotojas privalo būti įspėtas apie darbo grafiko pakeitimą ne vėliau kaip prieš 2 darbuotojo darbo dienas.

Pastebėtina, kad darbdavys, taikantis suminę darbo laiko apskaitą, taip pat privalo parengti darbo (pamainų) grafikų derinimo tvarką, kuri privalo būti suderinta su darbo taryba, o kai jos nėra – su profesine sąjunga arba derinimo tvarka gali būti nustatyta  kolektyvinėje sutartyje. Darbo (pamainų) grafikų derinimo tvarkoje turėtų būti nustatyta kas atsakingas už šių grafikų derinimą, kokia derinimo, tvirtinimo ir skelbimo  procedūra, kiti svarbūs klausimai.    

Konkrečioje minėtoje darbuotojo situacijoje reikėtų suprasti, kad darbas įmonėje, dirbančioje pagal suminį darbo laiko režimą, organizuojamas tik pagal administracijos patvirtintusir paskelbtus darbo (pamainų) grafikus, todėl grafikų projektais, planais, žodiniais suderinimais vadovautis nereikėtų, ypač planuojant atostogas. Kaip matyti, darbdavys pateikė darbuotojui grafiką susipažinti  nepažeisdamas įstatyme  nustatyto termino, todėl jo veiksmai teisėti. Darbuotojui patartume kuo greičiau teikti darbdaviui prašymą minėtomis dienomis išleisti kasmetinių atostogų arba, tuo atveju, jei darbuotojas jų nebeturi – nemokamų atostogų.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad darbdavys prašymą suteikti kasmetines atostogas privalo tenkinti tik:

1)nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

2)darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

3)darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;

4)darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims; sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Nemokamų atostogų prašymą darbdavys privalo tenkintitik jei jį pateikia:

1)darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, – iki keturiolikos kalendorinių dienų;

2)neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų;

3)vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

4)darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę,– tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;

5)darbuotojas santuokai sudaryti, – iki trijų kalendorinių dienų;

6)darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, – iki penkių kalendorinių dienų;

7)darbuotojas kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, – joje nustatytos trukmės.

Kitais atvejais, jei atostogos nenumatytos atostogų plane (kasmetinių atostogų suteikimo eilėje),  darbdavys atostogų suteikti neprivalo. 

LPS ,,Solidarumas” teisininkė Miglė Wantens

0 komentaras
0

Palikti komentarą