Trišalė taryba svarstė galimybę nuo liepos 1 dienos didinti minimalų atlyginimą iki 380 eurų

autorius Solidarumas

Sausio 12 dieną Panevėžyje vykusio Trišalės tarybos posėdžio metu pritarta didinti minimalią mėnesinę alga iki 380 eurų nuo liepos 1 dienos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. patvirtinus 350 eurų MMA dydį, vertinant Finansų ministerijos 2015 m. rugsėjo 10 d. paskelbtose Lietuvos ekonominės raidos perspektyvose numatytą 4,8 proc. šalies ūkio su individualiosiomis įmonėmis vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio didėjimą 2015 m. (709,9 euro), planuojama, kad MMA 2016 m. pradžioje sudarys 49,3 proc. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. 

Trišalė taryba, vadovaudamasi prie Trišalės tarybos sudarytos darbo grupės MMA didinimo perspektyvų klausimui spręsti siūlymu, 2015 m. balandžio 21 d. posėdyje nutarė, kad ateityje, svarstant MMA didinimo klausimą, MMA dydį reikia sieti su konkrečiais ekonominiais rodikliais (vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kitimu, darbo našumo kitimu, vidutiniu metiniu suderinto vartotojų kainų indekso pokyčiu, bendrojo vidaus produkto augimu, vidutiniu metiniu nedarbo lygiu ir kitais reikšmingais rodikliais).

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. III ketvirtį:

 – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 735,1 euro (palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, padidėjo 5,5 procento ir palyginti su praėjusiu 2015 metų II ketvirčiu padidėjo 3 procentais);
 – nedarbo lygis sudarė 8,3  proc. (palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, sumažėjo 0,8 procentinio punkto (9,1 proc.) ir palyginti su 2015 metų II ketvirčiu sumažėjo 1,1 procentinio punkto (9,4 proc.));
 – darbo našumas 2014 m. per vieną faktiškai dirbtą valandą padidėjo 1,4 proc., o vieno užimto gyventojo – 1 procentu, palyginti su 2013 m.;
 – vidutinė metinė infliacija 2015 m. lapkričio mėnesį buvo neigiama ir sudarė –0,5 proc.;
 – bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, išaugo 1,7 proc.

Šių rodiklių augimas Lietuvos ekonominės raidos perspektyvose prognozuojamas ir visiems 2015 m. bei 2016 m.

Taip pat svarbu atkreipti į dėmesį į kaimyninių valstybių MMA dydžius: nuo 2016 m. sausio 1 d. Estijoje atvirtintas 430 eurų, Latvijoje – 370 eurų, Lenkijoje – 421, 89 eurų MMA. Mažesni MMA dydžiai tarp ES šalių yra tik Rumunijoje (211,68 eurų), Bulgarijoje (210,95 eur) ir Vengrijoje (346,05 eur).

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie ekonominių rodiklių teigiamas tendencijas bei kaimyninių valstybių MMA dydžius, manytina, kad yra prielaidos MMA didinimui nuo 2016 m. liepos 1 d.

0 komentaras
0

Palikti komentarą