Skelbiami LPS “Solidarumas” valdybos rinkimai

autorius Solidarumas

Pagal LPS “Solidarumas” įstatus ir Koordinacinės tarybos 2015 m. lapkričio 28 d. priimtą Koordinacinės tarybos darbo reglamento 59 punktą, š.m. vasario 6 dieną skelbiami LPS “Solidarumas” valdybos rinkimai.

Atsižvelgiant į Koordinacinės tarybos darbo reglamente nustatytus terminus dėl Valdybos rinkimų ir siekiant užtikrinti sąžiningus bei skaidrius rinkimus, 2016 m. sausio 23 d. numatytas LPS “Solidarumas” Koordinacinės tarybos posėdis atidedamas 2016 m. vasario 6 dienai.

Pagal minėtą reglamento 61 punktą, kolektyviniai nariai ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki valdybos rinkimų dienos iškelia kandidatus į valdybos narius. Teikti kandidatus į Valdybos narius turi teisę tik tie Kolektyviniai nariai, kurie tinkamai ir laiku moka nario mokestį, LPS “Solidarumas” įstatuose nustatyta tvarka deklaruoja savo narių skaičių.

Daugiau informacijos – rašte.

0 komentaras
0

Palikti komentarą