Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos – vykdomų ir naujų ESF projektų apžvalga

autorius Solidarumas

Spalio 9 dieną vykusioje Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos (LDB) posėdyje aptartos darbo rinkos aktualijos: supažindinta su 2014-2020 m. Europos socialinio fondo projektais ir situacija darbo rinkoje. Profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovės pristatė profesinių sąjungų poziciją įgyvendinant europinę Jaunimo užimtumo strategiją ir karjeros kompetencijų ugdymo ir plėtojimo programą.

LDB ES paramos valdymo poskyrio vedėja Galina Savickienė, apžvelgdama europinės paramos ateinančių metų perspektyvą, pristatė ir šiuo metu darbo biržos įgyvendinamus ESF projektus, padedančius intensyviau integruoti į darbo rinką nekvalifikuotus, ilgalaikius, vyresnio amžiaus ir jaunus nedirbančius žmones. G.Savickienė pažymėjo, kad 2014-2017 m. laikotarpiu darbo birža iš viso įgyvendins 8 ESF projektus, skirtus bedarbių sugrąžinimui ir įtvirtinimui darbo rinkoje: trys projektai tęstiniai, trys įgyvendinami 2014-2020 m. – „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ ir „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.” bei dar du planuojami projektai „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ ir „Įgyk paklausią profesiją“.

Darbo išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Liugienė supažindino su pasiūlymu LR Trišalei tarybai dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo pratęsimo konkrečiose savivaldybių teritorijose. Taip pat komentuodama situaciją darbo rinkoje, pabrėžė, kad rugsėjo mėnesį darbdaviai darbo biržoje registravo daugiau laisvų darbo nei rugpjūtį, taip pat didėjo bedarbių užimtumo rodikliai: ketvirtadaliu daugiau darbo ieškančių asmenų padėta įsitvirtinti darbo rinkoje.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pristatė profesinių sąjungų vaidmenį įgyvendinant europinę Jaunimo užimtumo strategiją. Primindama, kad pernai birželį Europos socialiniai partneriai pasirašė Bendrąjį veiksmų planą jaunimo užimtumui didinti, ji akcentavo, jog profsąjungos pasiryžusios aktyviai prisidėti aktyvinant jaunimą ir jį integruojant į darbo rinką.

Komentuodama karjeros kompetencijų ugdymo ir plėtojimo programą, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos narė Simona Uleckienė sakė, jog ją įgyvendinant siekiama didinti jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes. Buvo akcentuoti pagrindiniai sėkmingų karjeros sprendimų principai, karjeros kompetencijų ugdymo ir plėtojimo programos tikslai, metodai ir programos privalumai. Pranešėja apžvelgė atskirus programos modulius: savęs pažinimo srities kompetencijas, karjeros galimybių pažinimo, planavimo ir įgyvendinimo srities kompetencijas.

Šio posėdžio metu kitai pirmininko kadencijai išrinktas naujas Trišalės komisijos prie LDB pirmininkas, kuriuo patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja Nijolė Dilbienė.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos viceprezidentui, Trišalės komisijos prie LDB ilgamečiam jos nariui ir daugelį kartų pirmininkavusiam Trišalei komisijai jubiliejinio gimtadienio proga buvo įteikta Lietuvos darbo biržos direktoriaus padėka už aktyvumą ir ilgametę partnerystę plėtojant socialinį dialogą ir sprendžiant aktualius darbo rinkos klausimus.

Kitas Trišalės komisijos prie LDB posėdis numatomas 2015 metų pirmąjį pusmetį.

Parengta pagal LDB informaciją

0 komentaras
0

Palikti komentarą