Trišalėje taryboje nutarta sudaryti komisiją atlyginimų politikos klausimais

autorius Solidarumas
lrtt0

Lapkričio 15 dieną vykusiame Trišalės tarybos posėdyje, kuriam pirmininkavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, iškeltas klausimas kaip bus įgyvendinta Darbo Kodekso nuostata, kad minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kurį atlikti darbuotojui nekeliami jokie kvalifikaciniai reikalavimai.

Be to LPS “Solidarumas” reikalauja skaidrios sistemos skiriant priedus prie atlyginimo. Tam labai priešinasi darbdaviai, tačiau atkreipiame dėmesį, jog neskaidri sistema taip pat kiršina darbuotojus tarpusavyje

Paskutinio ketvirčio rezultatai parodė, kad Lietuvos ūkio augimas ima lėtėti, o Lietuvos  BVP išaugo tik 1.6%  t.y. mažiau negu buvo prognozuota. Lietuvos BVP augimas būtų buvęs dar mažesnis, jei ne išaugęs vidinis Lietuvos gyventojų vartojimas, kuris sudarė didžiąją šio prieauglio dalį. Padidintas minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA)  teigiamai paveikė vidinį vartojimą, tačiau MMA vis dar neatitinka realaus  Lietuvos ekonomikos lygio.

2016 m. atliktas Investuotojų forumo tyrimas atskleidė, kad didžiausia kliūtis investicijoms Lietuvoje yra žemas vartojimo lygis. Nors Lietuvos BVP vienam gyventojui yra didesnis negu Estijos,  šiuo metu Lietuvos MMA  yra 380 eurų, o Estijoje – 430 eurų. Nuo 2017 m. Estijoje MMA bus dar didinamas 40 eurų  ir sudarys 470 eurų.  Lietuvoje pagal dabar sukuriamą BVP vienam gyventojui MMA turi viršyti 500 eurų, todėl būtina nuosekliai jį kelti kol pasieks dydį, kuris atitinka Lietuvos ūkio išsivystymo lygį.  Reikėtų taip pat didinti  neapmokestiną pajamų dydį (NPD) mažesnes pajamas gaunantiems darbuotojams, kas leistų padidinti jų realiąsias pajamas. Tai jau daug metų siūlo prof. Raimondas Kuodis, kuris 2008 m. ir pasiūlė NPD diferencijavimą.

Šios priemonės ne tik padės sustabdyti Lietuvos BVP lėtėjimą, mažinti  darbo jėgos emigravimą, įtraukti į darbo rinką socialinių pašalpų gavėjus, bet ir  padidins perkamąją Lietuvos gyventojų galią, o tuo pačiu vartojimą, pardavimus, verslo pajamas, investicijas,  surenkamus į biudžetą mokesčius, naujų darbo vietų kūrimą bei mažins socialinę atskirtį, kuri Lietuvoje yra viena didžiausia Europos Sąjungoje.

Todėl siūlome nuo 2017 m. Estijos pavyzdžiu padidinti MMA Lietuvoje 40 eurų iki 420 eurų ir NPD mažiausias pajamas gaunantiems darbuotojams.

LPS “Solidarumas“ Trišalei komisijai taip pat teiks pasiūlymą dėl komandiruojamų darbuotojų dienpinigių sumažinimo iki 50 proc. atšaukimo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą