Trišalės komisijos posėdyje – veiklos rezultatai ir darbo rinkos prognozės

autorius Solidarumas

Vasario 25 d. įvyko pirmasis šių metų Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdis, kuriame buvo pristatytos darbdaviams ir profesinėms sąjungoms bei valstybinių įstaigų atstovams aktualios temos. Daugiausia dėmesio skirta Lietuvos darbo biržos lyginamojo mokymosi išoriniam vertinimui, jaunimo užimtumą skatinančių priemonių 2015 m. rezultatams aptarti ir 2016 m. darbo rinkos prognozei.

LDB l. e. p. direktoriaus pavaduotoja Inga Liubertė apžvelgė Europos Komisijos oficialiai pateiktą Lietuvos darbo biržos praėjusių metų rudenį atliktą lyginamojo mokymosi iniciatyvos išorinio vertinimo ataskaitą. Buvo aptartos įstaigos stiprybės, gerosios praktikos, tobulintinos sritys, rekomendacijos ir vertinimo balai. Lyginamojo mokymosi iniciatyva įgyvendinama visose 28 ES valstybėse narėse, atliekant visų valstybinių užimtumo tarnybų išorinį vertinimą.

Atsižvelgiant į aktualiausias temas, LDB Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Ilona Budrevičienė Trišalės komisijos nariams pristatė jaunimo užimtumą skatinančių priemonių 2015 m. rezultatus, aptardama jaunimo situaciją darbo rinkoje – nedarbo lygį, įsidarbinimą ir dalyvavimą aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse bei ESF projektuose „Pasitikėk savimi“ ir „Išlik darbo rinkoje“. Specialistė pabrėžė, kad jaunimo nedarbas 2015 m. nuosekliai mažėjo.

LDB Darbo išteklių skyriaus vyr. specialistas Gytis Darulis Trišalės komisijos narius supažindino su 2016 m. Darbo rinkos prognoze, kurią sudarant buvo apklausiama apie 4 tūkst. darbdavių. Pristatant prognozę atkreiptas dėmesys į ekonomikos ir darbo rinkos tendencijas, darbo jėgos pasiūlą ir paklausą bei įsidarbinimo galimybes. Specialistas pažymėjo, kad 2016 m. mažės registruotas nedarbas ir vyraus kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.

Trišalės komisijos nariams pristatyta ir darbdavių atranka viešos padėkos 2016 m. nominacijoms, kurios bus įteiktos Valstybinių užimtumo tarnybų Europos mastu organizuojamų darbdavių dienų (balandžio 4–15 d.) metu.

Trišalės komisijos prie LDB posėdžiui vadovauja pirmininkė Jovita Pretzsch. Kitas posėdis numatomas kovo mėnesį.

LDB informacija.

0 komentaras
0

Palikti komentarą