Trišalės tarybos posėdyje svarstytas MMA diferencijavimas pagal amžių

autorius Solidarumas
tri rimt as vinc

2020 m. spalio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir valdybos narys Vincas Kunca.

Trišalei tarybai pirmininkaujanti darbdavių atstovė Rūta Skyrienė pristatė savo veiklos planą ir pasiūlė ieškoti tikslesnės Minimalios mėnesinės algos (MMA) apskaičiavimo formulės, kad socialiniai partneriai dėl jos nesiginčytų. Tam paprieštaravo Vyriausybės atstovė Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė, pažymėdama, kad tuomet Trišalė taryba nebenagrinėtų MMA klausimo, nes MMA kiekvienais metais būtų nustatoma pagal Lietuvos ūkio rodiklius.

Ričardas Garuolis atkreipė dėmesį, kad darbdaviai nori depolitizuoti, o Vyriausybės atstovė – politizuoti MMA didinimo klausimą. Jis pasakė, kad tiksliausiai MMA apskaičiuojama, kai vadovaujamas einamųjų metų vidutinio šalies atlyginimo su priedais prognoze, kaip tai buvo daroma apskaičiuojant 2018 -2019 metais. Visos profesinės sąjungos šiemet spalio 7 d. vieningai tai pasakė mitinge prie Vyriausybės.

Seimo socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė pristatė jos vadovaujamo komiteto darbus ir planus.

Daug diskusijų sukėlė Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlymai šalinti iš viešųjų pirkimų ir dažniau tikrinti įmones, kurios padarė įvairius tyčinius pažeidimus, tame tarpe nelegaliai įdarbino darbuotojus.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis niekaip negalėjo patikėti, kad šios priemonės nebus taikomos sąžiningai dirbančioms įmonėms, kurios tik netyčia suklydo, ir ištisai klausinėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų kontroliuojančių įstaigų atstovus.

Ričardas Garuolis paaiškino, kad profesinės sąjungos nuolatos siuntė prašymus valstybinėms institucijoms, kad būtų stiprinama kontrolė ir griežčiau baudžiami nesąžiningi įmonių vadovai, todėl pritaria šiems pakeitimams, nors juose galėtų būti numatytos ir griežtesnės bausmės, kurios apimtų daugiau pažeidėjų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė pateikė kolektyvinių sutarčių Lietuvoje apžvalgą.

Daugiausia kolektyvinių sutarčių pasirašoma valstybinėse ar savivaldybių įmonėse ir įstaigose (71%), o trečdalis (29%) – privačiame sektoriuje. Nors pernai bendras pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičius šoktelėjo, ši proporcija nesikeičia jau daug metų. Privačiame sektoriuje pasirašytos tik dvi šakos sutartys: baldų pramonėje ir krovininio autotransporto šakose.

Daugiausia ginčų sukėlė Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio pasiūlymas diferencijuoti MMA pagal amžių, kaip tai yra Didžiojoje Britanijoje. Pasak jo, tai daryti jau seniai siūlo prof. Rimondas Kuodis, nes jauniems darbuotojams mokant mažesnį MMA darbdaviai labiau norės juos įdarbinti.

Nors A.Romanovskis žadėjo, bet prof. R.Kuodis Trišalės tarybos posėdyje nepasirodė.

Profesinės sąjungos vieningai atmetė šį pasiūlymą, nes jis diskriminuotų jaunus darbuotojus, kadangi šiems už tą patį darbą būtų mokamas mažesnis atlyginimas, ir vyresnius darbuotojus, nes tai paskatintų darbdavius dar labiau vyresnius darbuotojus keisti jaunesniais.

Daugiau skaityti čia.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdantysis direktorius Ričardas Sartatavičius pasakė, kad jo atstovaujama organizacija mano, jog svarstyti šį klausimą yra per anksti, nes dabar iš viso didinti MMA negalima dėl pandemijos, kuri toliau plečiasi.

Ričardas Garuolis atkreipė dėmesį, kad Didžiojoje Britanijoje jaunų darbuotojų iki 25 -rių metų MMA yra 1800 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių, o Lietuvoje MMA yra skurdo lygyje arba net mažesnė. Prieš savaitę Lietuvos statistikos departamentas atskleidė, kad Lietuvoje skurdo lygis 2019 m. buvo 445 eurai, o dabartinis MMA – 447 eurai „į rankas“. „Kaip darbdaviai tikisi įtraukti jaunimą į darbo rinką, jei siūlo jam mažesnį už skurdo lygį atlyginimą?“- klausė Ričardas Garuolis.

Rūta Skyrienė prašė nemitinguoti, prisipažino, kad ji panaikintų MMA, jei tik galėtų, palikdama jį suderėti profesinėms sąjungoms ir darbdaviams, ir teisinosi, kad šį klausimą į dienotvarkę įtraukė A.Romanovskiui ją įtikinus, kad diskutuoti Trišalėje taryboje galima visais klausimais.

Rimtautas Ramanauskas atsakė, kad tokiu atveju galima diskutuoti ne tik apie MMA diferencijavimą pagal amžių ar teritorijas, bet ir pagal darbuotojus, kurie turi ar neturi ūsus.

Lietuvos jaunimo organizacijos LIJOT atstovai taip pat vieningai atmetė siūlymus jiems mokėti mažesnį MMA, grįsdami savo nepritarimą tuo, kad tai būtų diskriminacija pagal amžių, prieštarautų daugybei Europos Sąjungos direktyvų ir kitų teisės aktų, studentai, norėdami uždirbti turėtų dėl to dirbti ilgiau, todėl nukentėtų jų mokslo kokybė, o Didžiojoje Britanijoje, kuri jau nebėra ES narė ir negali būti Lietuvai pavyzdžiu, jaunimas skundžiasi mažais atlyginimais.

Kitas Trišalės tarybos posėdis vyks lapkričio 24 dieną.

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą