Darbdaviai siūlo darbuotojus diskriminuoti pagal amžių

autorius Solidarumas
lpsk geras1

Lietuvos verslo konfederacijos pirmininkas Andrius Romanovskis pateikė Trišalei tarybai pasiūlymą mokėti jaunimui mažesnę Minimalią mėnesinę algą (MMA), kuri neva sumažintų nedarbą jaunimo tarpe, nes tokia tvarka yra Jungtinėje Karalystėje.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis nusiuntė Trišalei tarybai profesinės sąjungos nuomonę.

Lietuvos trišalei tarybai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 metais Lietuvoje skurdo rizikos lygis buvo 445 eurų pajamos per mėnesį vienam žmogui t. y. tik truputį daugiau nei Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) „į rankas“, kuris dabar sudaro 447 eurų. Žiūrėti: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=258109

Kadangi per metus kainos kilošiais metais šis skurdo rizikos lygis išaugo ir dabar jau viršijo MMA.

Lietuvos statistikos departamento vertinimais, 2020 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje yra 21,7 proc. Tai reiškia, kad tokia dalis gyventojų gauna mažesnes už skurdo rizikos ribą (445 Eur – vienam gyvenančiam asmeniui ir 934 Eur – kartu gyvenantiems 2 suaugusiesiems su 2 vaikais) pajamas.

Asmuo, kuris dirba, neturi skursti. MMA neturi būti skurdo lygyje.

Europos profesinių sąjungų konfederacija reikalauja, kad MMA sudaryti 60% vidutinio šalies darbo užmokesčio.

Europos komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei kitos tarptautinės organizacijos nuolatos savo rekomendacijose Lietuvai nurodo kovoti su dirbančiųjų skurdu, kuris mūsų šalyje yra per didelis lyginant su kitomis Europos šalimis.

Tokio mažo MMA papildomas skirstymas pagal amžiaus grupes yra netikslingas, nes:

Diskriminuotų Lietuvos piliečius pagal amžių, mokant skirtingą atlyginimą už tą patį, šiuo atveju nekvalifikuotą darbą;

Neskatintų jaunų bedarbių įsilieti į darbo rinką, nes dabar MMA mažai skiriasi nuo bedarbio gaunamų socialinių išmokų ir lengvatų, o MMA sumažinus jauniems darbuotojams, tai duotų atvirkščią efektą – dirbti neitų net tie jaunuoliai, kurie gaudami vyresnio amžiaus MMA būtų sutikę dirbti;

Skatintų darbdavius diskriminuoti vyresnio amžiaus darbuotojus, kurie ir dabar Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis patiria diskriminaciją dėl amžiaus priimant į darbą, nes darbdaviams būtų naudingiau įdarbinti jaunesnius darbuotojus, kuriems būtų galima mokėti mažesnį atlyginimą.

Siekiant įtraukti jaunimą į darbo rinką reikia taikyti kitas darbdavių ir darbuotojų skatinimo priemones.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis

0 komentaras
0

Palikti komentarą