Turkijos profesinės sąjungos KESK nariai reikalauja laisvės ir teisingumo

autorius Solidarumas

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) kreipėsi į afilijuotas organizacijas, kviesdama rašyti solidarumo laiškus Turkijos profesinės sąjungos KESK nariams.

KESK yra Turkijos  profesinių sąjungų konfederacija, vienijanti valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius valstybiniame sektoriuje. Tai yra mokytojai, medicinos seserys, gydytojai, paštininkai, savivaldybių darbuotojai, finansų sektoriaus pareigūnai.  KESK nariai informavo apie tai, jog  profesinės sąjungos nariai yra persekiojami, uždaromi į areštines.

2013 m. vasario 19 d. policija atliko reidą, kurio metu sulaikė ir uždarė į arenštinę 184 valstybės tarnautojus, 72 iš jų buvo suimti ir įkalinti. Kai kurie buvo paleisti po keleto mėnesių, tačiau 47 vis dar yra F tipo kalėjimuose.  Žmonės buvo suimti ir apkaltinti tuo, jog yra neva „nelegaliso ginkluotos organizacijos“ nariai.

Tuo tarpu KESK yra  stipri jėga Turkijoje, kuri kovoja už demokratiją ir darbuotojų teises. Kovodama su neoliberaliomis jėgomis KESK tapo daugelio vasltybės tarnautojų viltimi. Tačiau KESK Turkijoje yra  ir  didžiulė kliūtis nacionalinėms ir tarptautinėms monopolijoams, kurios nori gauti didžiausią dalį, kai vykdoma privatizacija.

KESK nariai savo laiške rašo, jog „Mes norime, kad būtų  nemokamas mokslas ir sveikatos apsaugos sistema visiems. Mes žinome, kad minties, žodžio laisvė yra labai svarbios  demokratinių valstybių vertybės. Mes esame skirtingi, todėl demokratinėje sistemoje svarbu  gerbti vieniems kitus.Jau 11 mėnesių mes esame kalėjime. Mes norime laisvės ir teisingumo“

2014 m. sausio 23-24 d. vyks pirmasis teismo posėdis.  KESK nariai tikisi sulaukti solidarumo ir paramos iš kitų šalių profesinių sąjungų.

KESK yra ITUC ir ETUC nariai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą