UAB “Stamita” pažeidinėja darbo įstatymus – gali būti taikomos papildomos poveikio priemonės

autorius Solidarumas

UAB “Stamita” darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas Aurelijus Gečiauskas kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dėl darbo įstatymų pažeidimų UAB “Stamita”. VDI darbo inspektoriai atliko neplaninį inspektavimą UAB “Stamita” adresu Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Druskininkai, veikiančioje slidinėjimo arenoje.

Inspektavimo metu susipažinę su darbo grafikais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, atsiskaitymo lapeliais ir kitais dokumentais, apklausus dirbančius darbuotojus, inspektoriai nustatė įvairius darbo įstatymo pažeidimus.

Kaip teigiama Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Viliaus Mačiulaičio atsiųstame rašte, UAB “Stamita”, pažeidžiant LR DK (Darbo kodekso) 147 str. 1 d. nederino darbo grafikų su šios bendrovės darbuotojų profesine sąjunga “Solidarumas”, taip pat su profesine sąjunga nesuderintos ir darbo tvarkos taisyklės, kaip numato DK 230 str.

Inspektoriai nustatė, jog pažeidžiant DK 202 str. 2 d.,atsiskaitymo lapeliuose neįrašoma informacija apie darbuotojų dirbto laiko trukmę.

Kai kuriems darbuotojams dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirbant mažiau, negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, už faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumą neapmokėta kaip už prastovą, tokiu būdu pažeidžiant DK 195 str. 1 d.

Daliai darbuotojų darbo grafikuose nustatomas ilgesnis nei 48 valandų per savaitę darbo laikas, kas pažeidžia DK 144 str. 3 d., ir 149 str. 1 d. nuostatas.

Kai kuriems darbuotojams pavėluotai išmokant darbo užmokestį, nepriskaičiuojami ir neišmokami delspinigiai, taip pažeidžiant DK 207 str. 1 d.

VDI Alytaus skyriaus vyr. darbo inspektorius Artūras Bendaravičius atliko administracinius veiksmus, įpareigodamas pašalinti nustatytus darbo įstatymų reikalavimų pažeidimus. VDI Alytaus skyriaus pareigūnai, kontroliuodami nustatytų darbo įstatymų pažeidimų pašalinimą, bendrovėje atliks pakartotinius inspektavimus.

Nustačius, kad bendrovės direktorius A.Stasiukynas ir kiti darbdavio įgalioti administracijos pareigūnai nevykdo pareigos užtikrinti darbo įstatymo reikalavimų laikymosi ir nevykdo teisėtų VDI pareigūnų reikalavimų, bus taikomis papildomos poveikio priemonės.

0 komentaras
0

Palikti komentarą