Užimtumo didinimas 2021 metais

autorius Solidarumas
photo 1514919

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką. Užimtumo didinimo programoje planuojama, kad 2021 m. dalyvaus 5987 darbo ieškantys asmenys ir bus panaudota 11,7 mln. Eurų.

Užimtumo didinimo programų pagrindinės veiklos yra šios:

1.Miestų, rajonų ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai.

2.Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto pagalbiniai darbai.

3.Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

4.Pagalbiniai patalpų bei aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

5.Dokumentų tvarkymo, apskaitos, knygų fondų ir archyvų pagalbiniai darbai Savivaldybės biudžetinėse įstaigose bei visuomeniniais pagrindais veikiančiose organizacijose.

6.Socialinių paslaugų darbai (gyvenamųjų patalpų, aplinkos tvarkymas, malkų ruošos, maisto paruošimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, aprūpinimas būtinomis priemonėmis ir kt. darbai).

Užimtumo didinimo programų dalyvių tikslinės grupės yra šios:

1.Rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai.

2.Nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius.

3.Grįžę iš laisvės atėmimo vietų.

4.Piniginės socialinės paramos gavėjai.

5.Priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas.

6.Prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas.

7.Grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei

jų šeimos nariai.

8.Turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

9.Asmenys, patiriantys socialinę riziką.

10.Vyresni kaip 40 metų.

2021 metais savivaldybėms teiktos bendrosios rekomendacijos (pastabos)

1. Darbai turėtų būti ne trumpalaikio pobūdžio;

2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir Užimtumo tarnybos;

3. Nemokamų teisinių paslaugų valandų teikiamų savivaldybėje skaičiaus didinimas, kai nepakanka

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme teikiamų teisinių paslaugų;

4. Skatinti kelių savivaldybių bendradarbiavimą finansuojant paslaugas;

5. Didinti kaimiškose teritorijose registruotų bedarbių mobilumą, skatinant pavežėjimo paslaugas;

6. Vykdant programos dalyvių atranką, prioritetą teikti nekvalifikuotiems, ilgalaikiams ir vyresnio amžiaus bedarbiams;

7. Didinti kompleksinių priemonių taikymo bei atvejo vadybininko paslaugų teikimo apimtis;

8. Užtikrinti lankstų, pritaikytą prie realių poreikių, vaikų priežiūros paslaugos organizavimą.

9. Organizuoti būtinas įsidarbinimui sveikatos paslaugas.

Jovita Pretzsch, Trišalės tarybos narė Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

0 komentaras
0

Palikti komentarą