Užuoja mirus ilgametei darbuotojų teisių gynėjai

autorius Solidarumas

Mirus ilgametei darbuotojų teisių gynėjai, Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vedėjai Vandai Zabulionytei, reiškiame užuojautą velionės artimiesiems, bendradarbiams ir visiems Lietuvos dirbantiesiems.

0 komentaras
0

Palikti komentarą