Apvalaus stalo diskusija

autorius Solidarumas

2014 m. balandžio 17 d. Vilniuje Aguonų g. 10, VDI patalpose 315 kab. Mažojoje salėje nuo 10:30 iki 13.00 val. Europos darbų saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos punktas organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Saugios darbo vietos kūrimas Lietuvoje, OSHA-EU kompanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ kontekste“.

Bus pristatytos 2014-2015 OSHA-EU kompanijos renginiai ir priemonės, kreipimusį į Valstybinę darbo inspekciją dėl patiriamo streso darbe apžvalga. Apie psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimo situaciją ir galimybes Lietuvoje kalbės Higienos Instituto atstovė dr.Birutė Pajarskienė. Mobingo situaciją Lietuvoje apžvelgs VDU vadybos katedros atstovė dr. Jolita Vveinhardt.

Apie psichosocialinių rizikos veiksnių valdymo darbe galimybės Lietuvos teisės aktuose kalbės advokatas dr. Justinas Usonis.

Skelbiamas diskusijos dalyvių sąrašas :

1.SADM atstovai.
2.Liatuvos vyriausiasis darbo inspektorius dr. Vilius Mačiulaitis
3.Technikos Priežiūros Tarnybos generalinis direktorius Rimantas Baravykas
4.Higienos Instituto atstovė dr.Birutė Pajarskienė
5.Vytauto Didžiojo Universiteto Vadybos katedros docentė dr.Jolita Vveinhardt
6. Mykolo Riomerio Universiteto Socialinio Darbo katedros profesorius dr. Gediminas Navaitis
7. Advokatas dr. Justinas Usonis
8. Lietuvos Verslo Darbdavių konfederacijos atstovai Aidas Vaičiulis ir Vaidotas Levickis
9. Lietuvos Respublikos Darbuotojų Saugos ir Sveikatos komisijos narys LPS „Solidarumo“ vyr rteisininkas Petras Grėbliauskas
10.Valstybinės Darbo Inspekcijos atstovai Jonas Gricius ir Ilona Šakienė.
11.UAB Publicum atstovė OSHA-LT partneris Eglė Kamarauskienė
12. OSHA-LT punkto vadovas D.Bitaitis

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą