Valdybos posėdyje pristatyta Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programa

autorius Solidarumas

Spalio 14 dieną posėdžiavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba. Posėdyje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas, šios ministerijos viceministras Aivaras Tušas.

Svečiai pristatė „Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programą“. Kaip teigė Aivaras Tušas, strateginis programos tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas turėtų galimybę rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. 2020 metais gyventojų 20–64 metų grupėje užimtumo lygis turi būti 72,8 proc., 15–64 m. amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis turi padidėti iki 75,4 proc.

Programoje numatyta teikti paramą darbdaviams, kuriantiems naujas darbo vietas, skatinti jaunimą įgyti profesinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas absolventams tobulinti profesijos įgūdžius realioje darbo vietoje, mokantis pameistrystės forma, atliekant praktiką ar stažuotę įmonėje.

Taip pat numatyta individuali pagalba nemotyvuotiems, nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių įgijimas, savanoriška veikla). Su visa programa galite susipažinti čia.

Išklausę pranešimą valdybos ir profesinės sąjungos nariai dalyvavę posėdyje uždavė aktualius klausimus.

Viceministrui užduotas klausimas: kodėl jaunimas nedirba pagal įgytą specialybę?

Aivaro Tušo nuomone jaunimas nežiūri kokios specialybės darbo rinkoje paklausios, vadovaujasi mados principu.

Viktoro Majausko paklausta kiek įkurta ir išlaikyta darbo vietų?

„Pagal „Vietinio užimtumo iniciatyvos skatinimo programą“ per metus įkurta 4000 darbo vietų. Pagal šią priemonę įkurtų darbo vietų skaičių norime padidinti bent 5 kartus“,- sakė Viktoras Majauskas.

Taip pat domėtasi kokias mokestines nuolaidas gauna darbdavys, įdarbinantis jaunimą. Ministerijos atstovų teigimu, darbdaviai atleidžiami nuo „Sodros“ mokesčių.

Viktoro Majausko teigimu, tam, kad būtų pasiektas tikslas 72,8 proc. užimtumas 20–64 metų amžiaus grupėje, turi būti sukurta 150 000 darbo vietų.

Valdybos nariai klausė kodėl Lietuvoje pagal galiojančius įstatymus termituota darbo sutartis gali trukti iki 5 metų, nors pagal ES direktyvas numatyta ne ilgesnė nei 1 metų trukmė. Ministerijos atstovai patikino, kad planuojama šią nuostatą įtraukti į Lietuvos įstatymus.

Valdybos posėdyje dalyvavęs karjeros konsultantų profesinės sąjungos „Solidarumas“ narys teigė, jog šie specialistai gali padėti tiek jaunimui, tiek ir vyresniems žmonėms spręsti karjeros, mokymosi specialybės pasirinkimo klausimus.

Toliau dirbta pagal numatytą darbotvarkę.

Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Donatas Mizaras pristatė ataskaitą apie dalyvavimą EZA (Organizacija, sprendžianti Europos darbuotojų klausimus) konferencijoje dėl jaunimo užimtumo. Donatas Mizaras išrinktas į šios organizacijos jaunimo tarybos narius.

Valdyboje priimtas sprendimas rengti piketą prie Vilniaus miesto savivaldybės dėl darbuortojų darbo teisių pažeidimų UAB “Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai”. Piketo metu bus reikalaujama tinkamai atsiskaityti už atostogas, paskaičiuoti, atsiskaitymo lapeliuose nurodyti ir sumokėti delspinigius už pavėluotai mokamą darbo užmokestį, tinkamai ir laiku organizuoti darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras.

Posėdyje taip pat dalyvavo UAB „Stamita“, valdančios Druskininkų „Snow Arena“ slidinėjimo trąsas profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Aurelijus Gečiauskas. Jis pristatė problemas, su kuriomis susiduria šios bendrovės darbuotojai. Valdyboje numatyta padėti stiprinti “Snow arenoje” veikiančią profesinę sąjungą ir spręsti susidariusias problemas.

Taip pat aptarti kiti einamieji organizacijos klausimai.
{phocagallery view=category|categoryid=173}

0 komentaras
0

Palikti komentarą