Valstybinė mokesčių inspekcija bando trukdyti profesinėms sąjungoms gauti paramą

autorius Solidarumas
vienas proc juod 1

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nepritaria Valstybinės mokesčių inspekcijos planams pervesti 1% savo Gyventojų pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms tik elektroniniu būdu.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas nusiuntė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui raštą, kuriame nepritariama šiems planams.

2019-07-03 Nr. 10-053

Lietuvos Respublikos finansų ministrui

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Finansų ministerijos

Viršininkui

 

 

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS viršininko 2003-02-07 įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublios finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-02-07 įsakymo Nr. V-45 projektą „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektas) derinimui su visuomene ir pastabų pateikimui.

Projekte numatyta, kad už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Su tokiu poįstatyminio teisės akto pakeitimu – kai popieriniai prašymai nebus priimami – n e s u t i n k a m e, kadangi atstovaujame Lietuvos dirbančiuosius, kurių didelė dalis yra kompiuteriškai neišprususi ir nauja nuostata padarys žalą profesinėms sąjungoms ir sudarys dideles kliūtis surinkti 1 proc. pajamų mokesčio dalį.

 

LPS „Solidarumas“

L.e. pirmininko pareigas

Rimtautas Ramanauskas

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą