Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos tarybos posėdyje dalyvavo pirmininkės pavaduotojas

autorius Solidarumas
100 2406

2015 metų rugsėjo 7 dieną profesinės sąjungos patalpose Klaipėdoje vyko Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Algirdas Markevičius.VPĮPS pirmininkė Birutė Barišauskienė pristatė posėdžio darbotvarkę kurioje didelį dėmesį skyrė 2015 m. rugsėjo 10 dieną Vilniuje vyksiančiam mitingui „Baudžiavai – Ne. Darbuotojų garantijų mažinimui – Ne“.

Atkreipė tarybos narių dėmesį, kad nuo mūsų visų dalyvavimo mitinge priklauso kokia bus Socialinio modelio ateitis. Jeigu žmonės nesusirinks prie LR Seimo ir Vyriausybės, tai LR Seimas priims naują Darbo kodeksą. Kvietė visus aktyviai dalyvauti mitinge.

Posėdyje aptarta Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialo darbuotojų priemokų prie pagrindinio atlyginimo už nepriimtinas darbo sąlygas mokėjimo tvarka, kurioje numatyta 15 – 17 procentų padidinti priedus prie darbo užmokesčio. Apsitarta dėl profesinės sąjungos ataskaitinės konferencijos pravedimo, bei UAB “Klaipėdos bendrabutis“ mokesčių administratoriui už neatliktus darbus mokėjimo ir kiti klausimai.
                 
LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Algirdas Markevičius informavo tarybos narius apie vykstančias permainas LPS „Solidarumas“ organizacijoje, kuriomis siekiama išspręsti valdybos neveiksnumo ir regionų įtraukimo į LPS „Solidarumas“ valdymą klausimus. Išsakė nuomonę, kad šiandieninė valdyba  neatstovauja pagrindinių regionų. Dėl šios priežasties regionai negauna išsamios informacijos apie LPS „Solidarumas“ veiklą, negali operatyviai pasidalinti problemomis su kuriomis susiduria gindami savo narius. Tai atitolina regionus nuo mūsų veiklos ir neigiamai veikia jų veiklą.

Valdybos ašį turi sudaryti pagrindiniai 6 regionai, tai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskritys. Regionai per savo valdybos narius įgautų didesnes galimybes atstovauti savo narius derybose su darbdaviais, teiktų valdybos posėdžiose gaunamą informaciją ir informuotų valdybos narius apie padėtį jų regionuose. Pasidalino mintimis apie tai, kad reikėtų kalbėti apie valdybos narių švietimą. Tai yra būtina sąlyga norint teikti pilnavertę teisnę pagalbą savo nariams.

0 komentaras
0

Palikti komentarą