Vietinės užimtumo iniciatyvos

autorius Jovita

2021 m. liepos 26d. įvyko projektų paraiškų, atrinktų subsidijai darbo vietoms skirti, sąrašo svarstymas ir tvirtinimas Lietuvos Respublikos užimtumo tarnybos Trišalėje taryboje, kuriame dalyvavo LPS ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja iš šios tarybos narė Jovita Pretzsch.

2021 m. projektų paraiškų atranka paskelbta vasario 22 d. Paraiškų priėmimas vyko iki kovo 23 d. imtinai. Klientų aptarnavimo departamentų atrinktų paraiškų pateikimas iki balandžio 22 d., Vilniaus rajono persvarstyti projektai pateikti liepos 7 d.

Klientų aptarnavimo departamentai atrinko 314 projektų paraiškas, kurių: vertė – 20 088 273,76 Eur. steigiamų darbo vietų skaičius – 1214. 2021 m. projektams įgyvendinti skirta 3 819 953 Eur + 531107 eurų papildomos ESF lėšos. Iš viso 4 351 060 Eur Galimybė finansuoti 38 projektus, 268 steigiamas darbo vietas, kurių kokybė įvertinta nuo 65,50–80 balų, sumai – 4 351 060,08 Eur.

2021 m. finansavimui teikiami 38 VUI projektai, kuriuos įgyvendinus planuojama įsteigti 268 naujas darbo vietas 10 šalies savivaldybių (Ignalinos, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Šalčininkų, Vilniaus rajonų ir Alytaus. Kauno miesto savivaldybėse).

Projektai planuojami įgyvendinti didesnės socialinės atskirties ir rizikos teritorijose:
-tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose – 30 projektų (224 naujos darbo vietos),
-savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas 1,3 karto viršija šalies nedarbo vidurkį – 21 projektas (152 naujos darbo vietos).

Viename projekte steigiamos vidutiniškai 7 darbo vietos. Projekto teikėjo nuosavos lėšos vidutiniškai siekia 117 646 Eur (nuosavos lėšos sudaro 50,68 proc.). Vidutinis prašomos subsidijos dydis 114 502 Eur . Vidutinė vienos darbo vietos kaina skaičiuojant nuo subsidijos 16 235 Eur.

0 komentaras
0

Palikti komentarą