Vilniuje organizuota tarptautinė konferencija “Socialinių partnerių vaidmuo, įgyvendinant jaunimo užimtumo strategijas Europos šalyse”

autorius Solidarumas
IMG 6525pgr1

Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas”, kartu su Europos centru darbuotojų klausimams spręsti ir Europos komisija, Vilniuje birželio 5 – 7 dienomis organizavimo tarptautinę konferenciją “Socialinių partnerių vaidmuo, įgyvendinant jaunimo užimtumo strategijas Europos šalyse”. Konferencijoje dalyvavo aukščiausio lygio Lietuvos politikai, valstybės institucijų bei Europos šalių profesinių sąjungų atstovai.

Pirmąją konferencijos dieną diskusijas moderavo Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” tarptautinių reikalų sekretorė, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto II grupės viceprezidentė Daiva Kvedaraitė.

Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Europos darbuotojų centro (EZA) prezidentas Bartho Pronk pasveikino Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas” tapus pilnateisiais EZA nariais. Kalbėdamas apie jaunimo nedarbą, B. Pronk pabrėžė, jog daugumoje šalių darbdaviai paprastiems darbams nori darbuotojų “profesorių”.

Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Maksvytis pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus Lietuvoje ir kas šioje srityje jau nuveikta, pabrėžė, jog jaunimo nedarbas turi būti spręndžiamas kompelksiškai, kartu su socialiniais partneriais.

Gana kritiškai politikų pastangas mažinti jaunimo nedarbą įvertino Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka. Jis teigė, LiJot prieš 5 metus siųlė įvairius jaunimo užimtumo didinimo būdus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta.

Antrąją dieną diskusijas moderavo Jaunimo profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas Donatas Mizaras.

Mykolo Riomerio universiteto profesorė, habilituota mokslų daktarė Ona Gražina Rakauskienė, teigė, jog krizės metu taikytos griežtos taupymo priemonės sudavė smūgį užimtumui ir susilpnino socialinių partnerių įtaką.

Profesorės nuomone, Lietuva kaip vieną iš pagrindinių savo ekonomikos vystymo krypčių galėtų pasirinkti ekologišką žemės ūkį.

Milda Kojalienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ES tarybos numatytas rekomendacijas.

Austrijos Aukštesniųjų studijų instituto Ekonomikos ir finansų katedros vyr. mokslo darbuotoja dr. Barbara Angleitner kalbėjo apie “Europa 2020” strategiją. Strategijoje numatyti penki dideli tikslai užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse. Trys strategijos „Europa 2020“ užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties sričių pavyzdinės iniciatyvos yra: „Judus jaunimas“ (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=lt), „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=lt), „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi platforma“ (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=lt).

Po pietų moderavimą perėmė Karjeros konsultantų profesinės sąjungos “Solidarumas” narys Paulius Gaubas.

LR Švietimo ministerijos profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas dr. Mečislovas Griškevičius teigė, jog profesinio mokymo prestižas – į profesines mokyklas stoja koleginį ir aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys.

Buvęs Austrijos parlamento antrasis prezidentas Fritz Neugebauer pristatė Austrijos patirtį profesinio mokymo srityje – dualinio mokymo sistemą. Pagal šią sistemą 80 procentų mokymosi metu praleidžiama praktikoje, t.y. pagal siekiamą įgyti specialybę atitinkamoje darbo vietoje ir tik 20 procentų skiriama teorijai. Jis taip pabrėžė, kad Lietuva gali ir turi užimti ekologinės produkcijos gamybos nišą.

Vokietijos profesinių sąjungų konfederacijos (DGB) Švietimo departamento patarėjas Hans – Detlev Kiuller kalbėjo apie Vokietijoje taikomą dualinio mokymo sistemą, kaip tai leidžia Vokietijai spręsti jaunimo nedarbo ir užimtumo problemas, apie paklausiausias specialybes darbo rinkoje.

Arūnas Mark kalbėjo apie stažuotes, kaip galimbę įgyti profesinių gebėjimų, su kokiomis problemomis susiduriama stažuojantis.

EZA viceprezidentė Janina Švedienė moderavo diskusijas apie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo praktinius aspektus.

Šioje diskusijos dalyje pasisakė Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys Xavier Verbonen, pristatęs Slovakijos pavyzdį ir Kinga Joo, taip pat EESRK narė, pristačiusi Austrijos gerąją praktiką.

Suomijos profesinių sąjungų AKAVA vyriausiasis patarėjas Miika Sahamies kalbėjo apie Jaunimo garantijų įgyvendinimą Suomijoje, LR Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Smulkaus ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Lavišius pristatė priemones, skirtas jaunimo verslumo skatinimui.

Vakarinę sesiją moderavo Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė.

Šios sesijos metu pranešimus skaitė Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinės sekretorės pavaduotojas Patrick Itschert, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas dr. Gediminas Rainys, EZA Viceprezidentas ir Lenkijos profesinės sąjungos “Solidarumas” Nacionalinės komisijos narys Jozef Mozolewski, Latvijos profesinių sąjungų LBAS atstovė Ruta Porniece.

Diskusijas apibendrino Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė.
{phocagallery view=category|categoryid=234}

0 komentaras
0

Palikti komentarą