Vilniuje vyko tarptautinė konferencija apie darbuotojų komandiravimą

autorius Solidarumas
european-commission

2016 m. gruodžio 19 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas trijose Baltijos šalyse“. Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo narys Algirdas Sysas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, asociacijos LINAVA generalinis sekretorius Vytautas Mikėnas. Apie komandiruojamų darbuotojų socialines garantijas kalbėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Ji sakė, jog šalys yra įsipareigojusios užtikrinti bent minimalius socialinius standartus, kurie numatyti TDO konvencijoje 102. Ji minėjo, jog svarbu plėtoti socialinį dialogą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Svarbus žingsnis į priekį būtų kolektyvinė sutartis. Vairuotojų socialinės apsaugos problemas spręstų tai, jeigu dienpinigiai būtų laikomis darbo užmokesčio dalimi ir nuo jų būtų skaičiuojama socialinio draudimo mokestis.

Estijos Transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Jaan-Hendrik Toomel pristatė problemas su kuriomis susiduria Estijos darbuotojai ir darbdaviai, LINAVA sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis kalbėjo apie komandiruojamų darbuotojų direktyvos peržiūrą: problemas su kuriomis susiduria transporto įmonės.

LINAVA atstovai išvardino argumentus, kodėl yra prieš direktyvos peržiūrėjimą. Jie sakė, jog ES šalys senbuvės vykdo nesąžiningą konkurenciją, sudaro kliūtis vieningos rinkos veikimui ir laisvam paslaugų teikimui. Daugėja administracinės naštos. Vokietija, Prancūzija, (taip pat Norvegija) nustatė minimalus darbo užmokesčio dydžius, Prancūzija ir Belgija nustatė papildomus darbo ir poilsio reikalavimus. Papildomus reikalavimus priims Italija ir Austrija. LINAVA atstovų nuomone, Europa turėtų peržiūrėti patekimo į ES vidaus rinką direktyvą bei kabotažo reikalavimus.

Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovas Jonas Kryžanauskas pristatė Informavimo centrą, kuris buvo įkurtas Lietuvos-Lenkijos pasienyje, veiklą. Apie centro veiklą ir konkrečius atvejus kalbėjo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrius Cuzanauskas.

Valstybinės darbo inspekcijos atstovas Aras Petrevičius kalbėjo apie Darbuotojų komandiravimo tendencijas ir trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolės pagrindines problemas, konkrečius pavyzdžius ir iššūkius. Pastaruoju metu ypač dagu problemų kyla dėl fiktyvių komandiravimų iš Lenkijoje veikiančių, taip vadinamų, „pašto dėžučių“ įmonių. Kurios neužsiima jokia veikla, tik pernuomoja darbuotojus iš Ukrainos darbui Lietuvoje, dažniausia statybų sektoriuje.

Nuo naujųjų metų keisis užsienio šalių piliečių įdarbinimo sąlygos, jos bus supaprastintos, nereikės leidimo darbo, kurį išduoda Darbo birža. LPS „Solidarumas“ ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė, EESRK biuro narė Daiva Kvedaraitė pristatė EESRK nuomonę dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūros (SOC/541).

Nuomonė priimta EESRK Plenarinėje sesijoje, kuri vyko gruodžio 14 d. Nuomonėje pritariama EK siūlymui peržiūrėti Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo (96/71/EB), siekiant gilesnės ir sąžiningesnės bendrosios rinkos. Vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas yra pagrindinis Europos socialinių teisių ramsčio komponentas.

Konferenciją organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija, įgyvendinant tarptautinį projektą. Renginį moderavo Daiva Kvedaraitė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą