EESRK priėmė nuomonę peržiūrėti Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo

autorius Solidarumas
eesc

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) Plenarinėje sesijoje (2016 m.  gruodžio 14  d.) priėmė nuomonę dėl Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo peržiūros. Europos Sąjungoje yra beveik 2 milijonai darbuotojų, kurie gyvena vienoje šalyje, bet yra komandiruojami į kitą ES šalį atlikti tam tikrų paslaugų. Darbuotojų komandiravimo sąlygos yra apibrėžtos 1996 m. priimtoje  “Darbuotojų komandiravimo direktyvoje” (96/71/EB).  Po dvidešimt metų, Europos Komisijos nusprendė, jog  reikia peržiūrėti šią direktyvą,  peržiūrėti darbuotojų darbo sąlygas, nes situacija ES labai pasikeitusi.

EESRK iš esmės pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl naujos Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo redakcijos.

Vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas yra pagrindinis Europos socialinių teisių ramsčio komponentas.

EESRK nuomonėje pripažįstamas vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje principas, kaip pagrindinė socialinė teisė ir Europos pamatinė vertybė, kurią privalome ginti ir įgyvendinti.

EESRK palaiko Europos Komisijos pasiūlymą apibrėžti komandiruotės trukmę. Tačiau mano, jog 24 mėnesių trukmės terminas neatitinka realybės, maksimali komandiruotės trukmė turėtų būti – 6 mėn.

EESRK nuomone, kolektyvinės sutartys yra darbo užmokesčio dydžio kriterijus.

EESRK apgailestauja, kad  Europos Komisija nepakankamai konsultavosi su socialiniais partneriais, kaip numatyta SESV 154 straipsnio 2 dalyje.

EESRK ragina, kad Direktyvoje dėl darbuotojų komandiravimo būtų išaiškinta, kad direktyva yra ne maksimalus, o minimalus standartas. Šiuo tikslu reikia išplėsti teisinį pagrindą.

EESRK nuomonė  priimta 180 balsuojant už, 84 – prieš,  30 – susilaikė.

Kadangi balsuojant EESRK narių nuomonės išsiskyrė,  buvo priimta ir kontra nuomonė, kurioje teigiama, kad Direktyvos nereikia peržiūrėti, taip pat nepritariama vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą principui.

Daiva Kvedaraitė
EESRK GR II narė

0 komentaras
0

Palikti komentarą