Vilniuje vyksta tarptautinis seminaras “Europos darbo tarybų steigimo skatinimas naujose Valstybėse narėse per įmonės lygmens socialinių partnerių informavimą ir mokymą”

autorius Solidarumas

2014 m. spalio 9-10 d. Vilniuje vyksta tarptautinis seminaras “Europos darbo tarybų steigimo skatinimas naujose Valstybėse narėse per įmonės lygmens socialinių partnerių informavimą ir mokymą”. Seminare dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos profesinių sąjungų atstovai. Seminaras organizuojamas, įgyvendinant tarptautinį projektą. Projekto tikslus pristatė projekto vadovė Melinda Kelemen iš Vengrijos profesinės sąjungos LIGA. Lietuvoje projektą koordinuoja LPS „Solidarumas“ valdybos narė Jurgita Žiukienė

Seminaro dalyvius pasveikino LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė. Europos darbo tarybų (EDT) direktyva – tai instrumentas, užtikrinantis darbuotojų, dirbančių tarptautinėse įmonėse (Europos Sąjungos įmonėse) teisę į informavimą ir konsultavimą. Apie Europos darbo tarybų atsiradimo idėją bei direktyvą, jos taikymą ir paplitimą kalbėjo Europos profesinių sąjungų instituto ekspertas Bruno Demaitre.

EDT gali būti steigiamos tarptautinėse įmonėse, jeigu jose dirba nemažiau kaip 1000 žmonių ir nemažiau kaip dviejuose šalyse yra įmonės dukterinės įmonės, kuriose dirba nemažiau kaip 150 darbuotojų. Direktyva numato galimybę skirtingose šalyse dirbantiems įmonės darbuotojams bent 1 kartą metuose susitikti, pasikeisti informacija apie darbo sąlygas.

Lietuvos teisinę bazę, esamą padėtį ir esmines taisykles apžvelgė LPS „Solidarumas“ teisininkė Ksenija Giedraitienė. Kaip praktiškai veikia EDT buvo galima išgirsti iš seminare dalyvavusių Švyturys-Utenos alus, AB Kraft Foods Lietuva atstovų. Seminaro dalyviai diskutuoja apie galimybes kurti Lietuvoje veikiančiose užsienio kapitalo įmonėse bei Lietuvos kapitalo įmonėse.

0 komentaras
0

Palikti komentarą