Vyksta balsavimas nuotoliniu būdu

autorius Solidarumas
Download

2020 m. balandžio 17d. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” gavo kvietimą balsuoti. Europos profesinių sąjungų konfederacija organizuoja balsavimą nuotoliniu būdu, dėl to, ar reikalingas socialinių partnerių susitarimas dėl skaitmeninimo ir kviečia savo narę Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas” balsuoti raštu iki gegužės 6 dienos, atsiunčiant Europos profesinių sąjungų konfederacijai užpildytą balsavimo biuletenį. Balsavimo biuletenyje prašoma pažymėti vieną lamgelį iš trijų: pritariate, nepritariate, susilaikote. 

Susitarime bus numatyta, kad skaitmeninimas turi būti ne primestas, o jį įgyvendinant turėtų būti laikomasi partnerystės principų su darbuotojais ir jų profesinių sąjungų atstovais. Susitarime bus raginama sudaryti skaitmeninių pokyčių strategiją, kuri užtikrintų, kad tiek įmonė, tiek darbuotojai pasinaudotų skaitmeninių technologijų naujovėmis, kad skaitmeninimas būtų naudingas darbdaviams ir darbuotojams pvz. būtų kuriamos geresnės darbo sąlygos, inovacijos, augtų našumas ir gamyba, verslo tęstinumas, gerėtų galimybės įsidarbinti.

Pripažįstama, kad reikia tobulinti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius, todėl susitarime bus įsipareigojama parengti bendrą įgūdžių ugdymo planą, kuriame bus numatyta, kad darbdaviai moka už mokymą, susijusį su skaitmeniniais pokyčiais darbe. Šis susitarimas papildys jau esančius kolektyvinius susitarimus ir bus pagalbinis dokumentas naujai pasirašomiems.

Susitarimas įpareigos darbdavius ​​imtis priemonių, kurios apsaugos darbuotojus, jei jų darbas pasikeis dėl skaitmeninimo. Susitarimu bus garantuojama, kad nebus reikalaujama iš darbuotojo susisiekti ne darbo metu. O jei darbuotojas imasi kažkokio papildomo darbo – jam už tai turės būti mokama papildomai.

Šiuo susitarimu taip pat bus siekama didesnės pagarbos darbuotojui, jo orumui, esant būtinybei stebėti darbuotoją jo darbo vietoje. Susitarimu bus siekiama įtvirtinti pagrindines nuostatas, tam, kad jomis galėtų naudotis visos narės – profesinės sąjungos. Manoma, kad tai būtų reikšminga pagalba kitų šalių profesinėms sąjungoms derybose su darbdaviais.

Tikimasi, kad susitarimą dėl skaitmeninimo pasirašys Europos profesinių sąjungų konfederacija ir didžiausios Europos Sąjungos darbdavių organizacijos, o jo įgyvendinimui bus prašoma Europos Komisijos paramos.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą