Vyksta visos Europos profesinių sąjungų tarybos posėdis

autorius Solidarumas

2014 m. kovo 10 d. Briuselyje vyksta Visos Europos profesinių sąjungų tarybos (PERC) posėdis. Posėdyje dalyvauja LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.Posėdyje bus kalbama apie PERC struktūrą bei misiją, išklausyta PERC veiklos ataskaita už 2013-2014 metus, Moterų ir Jaunimo komitetų veiklos ataskaitos. Ataskaitą pateiks Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Bernadete Segol, kuri yra ir PERC generalinė sekretorė. Bus kalbama apie veiklos planus 2014-2015 metams, apie artėjantį Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) suvažiavimą.

Vyks diskuijia dėl atstovų rinkimo į Tarptautinės darbo organziacijos valdybą. Taip numatoma kalbėti apie Europos Sąjungos Rytų partnerystės politiką. ES Rytų partnrystės politiką pradėjo 2009 m., į Rytų partnerystės politią įtrauktos šešios šalys, pagrindinis Rytų partnrytės politikos tikslas – skleisti kaimynystės šalyse ES vertybes, šalinti kliūtis laisvai prekybai ir žmonių judėjimui. Labiausia priartėjo Moldova ir Gruzija.

PERC narystė remiasi profesinių sąjungų narystė Tartautinėje profesinių sąjungų konfederacijoje (ITUC). PERC priklauso 89 nacionalinės profesinės sąjungos, kurios taip pat yra ITUC narės. 2011 m. vykusiame PERC suvažiavime, pirmininku išrinktas Rusijos profesinių sąjungų FNPR pirmininkas Michailas Šmakovas.

PERC veiklos ataskaita 2013-2014 (trumpai)

Atsižvelgiant į ITUC rekomendacijas ir jų kampaniją dėl darbuotojų jėgos stiprinimo, PERC veikla buvo į tai ir nukreipta, t.y. į narių organaizingą, naujų narių pritraukimo strategijas ir t.t.

Buvo įgyvendintos 35 veiklos ir 3 projektai. (suplanuota 45 veiklos ir 6 projektai)

3 projektia buvo išvystyti kartu su LO-TCO (Švedijos profesinės sąjungos) dar tik bus įgyvendinti ir dar vienas projektas (DFL ir Gruzija). Dar aprašo 11 veiklų, kurias vykdo PERC.

ITUC Organaizingo akademija

Pirmas kursas vyko 2013 m. gruodžio mėnesį.

Seminarai vyko Gdanske (2013 m. liepa) ir Kišiniovas (2013 m. rugsėjis) buvo skirtas žmonėms, kurie atsakingi už organizavimą įvairiuose lygiuose.

Buvo pritaikyta ITUC organaizingo metodika.

TDO Europos regiono susitikimas (ERS) (2013 Osle)

Pasirengimas šiam susitikimui prasidėjo 2011 m. gruodžio mėn., kai vyko PERC generalinė asamblėja.

Vyksta geras bendradarbiavimas tarp PERC, TDO Darbuotojų grupės, ETUC, TDO ACTRAV. Pasirengimas vyko 2012 m. PERC vasaros stovykloje, 2013 m. kovo mėn. PERC Executive posėdyje.

ERS dokumentai skirti TVF, OECD, ypatingai siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad reikia peržiūrėti antikrizines ir taupymo politikas.

Skatinti TDO standartų diegimą.

Regioninės ir subregioninės struktūros ir veiklos

Moterų komitetas. Reguliariai vyksta susitikimai

Jaunimo komitetas. Organizuoja kasmetines Jaunimo vasaros mokyklas Palangoje ir Baku.

2013 m. lapkričio mėn. Vienoje vyko Jaunimo konferencija. Kvietė ir rėmė Austrijos profesinės sąjungos OGB. Dalyvavo apie 50 atstovų. buvo išrinktas 3-asis PERC Jaunimo komitetas. Išrinkti 9 biuro nariai. Jaunimo komiteto prezidetne išrinkta Goda Neverauskaitė (LPSK), 3 vicepirmininkai iš Azerbaidžano, Vokietijos, Gruzijos.

Buvo nuspręsta dirbti dviem kryptimis: Organaizingas ir Migracija

PERC turi biurus Sarajeve ir Maskvoje

Subregioninius projektus remia LO/TCO (Švedija), LO-N (Norvegija), FES.

Veikia:

• SEE profesinių sąjungų forumas;

• Profesinių sąjungų ekonomikos ekspertų tiklai;

• Teisės ekspertų tinklai;

• Saugos ir sveikatos darbe systema (OSH);

2013 m. vyko PERC/ETUI vasaros stovykla, Briuselyje – bendradarbiavimo tarp PERC ir ETUC pavyzdys. Programoje buvo ypatingas dėmesys skiriamas iššūkiams, su kuriais susiduria profesinės sąjungos, nagrinėti, tai yra krizės įtaka, pokyčiai darbo pasaulyje, galimybės stiprinti darbuotojų judėjimą, pritraukti narius.

PERC-TDO ACTRAV (Tarptuatinės drabo organizacijos darbuotojų mokymo padalinys)

Geras bendradarbiavimas tarp PERC ir TDO ACTRAV prisidėjo, prie sėkmingo Europos regioninio susitikimo

PERC-ETUC/ ETUI-EESC

PERC veiklas remia ir Europos profesinių sąjungų konfederacija daugelyje veiklų:

su ETUC bendradarbiaujama ES politikos klausimais, Rytų Partnerystės Pilietinės Visuomenės Forume, kampanijoje keičiant Gruzijos darbo kodeksą, derantis dėl prekybos sutartis (DCFTA) tarp ES ir Gruzijos bei Moldovos ir pan.. Europso Komisija remia Rytų partnerystės šalių (Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano) nacionalinių piliečių platformų veiklą.

Panašiai glaudžiau bendradarbiaujama su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Buvo bendrai dirbama, kad labiau išryškinti socialinio dialogo vaidmenį Rytų partnerystės politikoje. Bendromis pastagomis buvo įkurta Penktoji Darbo grupė (WG5). 2013 m. darbo grupės koordinatore nuo ES buvo išrinkta LPS „Solidarumas“ atstovė Daiva Kvedaraite

Vykdomi projektai, kuriuos remia FGTB, LO-TCO, Europso Komisija. ES politikoje padeda Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) ekspertai.

ITUC HTUR politika

Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos Žmogaus teiisų politika. Trimis kryptimis:

a/ parengiant šalių raportus TDO komitetui dėl darbo standartų taikymo, monitoringas ir t.t.

b/ rengia ITUC kasmetinį pranešimą apie profesinių sąjungų teisių pažeidimus;

c/ teikia teisinius ir politinius patarimus pagal narių poreikius, dėl teisinio tinklo ar darbo santykių sistemos kūrimo;

d/kartu su ETUC dalyvauja reikalauose susijusiuose su Europos žmogaus teisūų teismu ir Europos socialinės chartijos mechanizmais.

0 komentaras
0

Palikti komentarą