Antroji pasaulinė moterų konferencija

autorius Solidarumas

„Mūsų ateitis kuriama mokykloje“, – tokie žodžiai nuskambėjo Jos ekscelencijos Tarjos Jalonen pasaulinės moterų konferencijos atidarymo kalboje 2014 m. balandžio 7 d. Dubline, į kurią susirinko beveik 400 švietimo profesinių sąjungų atstovių iš 90 pasaulio šalių. Lietuvos Krikščioniškąją Švietimo Darbuotojų Profesinę sąjungą atstovavo Giedrė Valentukevičienė.

Moterys – mūsų ateitis

Kalbėdama apie švietimo svarbą, buvusi Suomijos prezidentė pabrėžė, kad švietimas yra pagrindinė priemonė siekiant gyvenimo kokybės ir socialinio teisingumo. Šiuo metu pirmenybę reikia teikti viduriniajam švietimui bei šio lygmens mokytojams. Suomijos prezidentė pabrėžė kertinį mokytojo ir mokytojos vaidmenį, kuriant jaunosios kartos vertybes.

Kalbėdama apie ilgalaikį ugdymą, Tarja Halonen taip pat pabrėžė tinkamo lytinio švietimo svarbą, mergaičių ir berniukų saugumą mokykloje. Taikant lytinio švietimo politiką Suomijoje, abortų skaičius krito.

Šiuolaikiniame pasaulyje gausu paradoksų ir nelygybės pavyzdžių. Šių dienų šeimose vaikų skaičius itin mažas, o vaikui reikia kitų vaikų, reikia bendravimo su savo bendraamžiais. Todėl švietimo vaidmuo įgauna naujas prasmes. Šeimos gyvenime atsakomybė tenka moteriai, o teisės – vyrams. Tačiau reikia pripažinti, kad mūsų vyrai – geresni tėvai nei jų tėvai, o mūsų vaikai – geresni už savo tėvus.

Švietimo problemos pasaulyje turi skirtingus atspalvius ir niuansus, apie kuriuos europiečiai kartais pamiršta. Juk Indijoje netgi dabar gausu lytinės prievartos aukų.

Kiekvienas žmogus turi teisę  į žmogiškąjį orumą. Bendrai paėmus gimstamumas mažėja, todėl kiekvienas vaikas – berniukas ar mergaitė – turi būti vienodai laukiamas.

Net 132 milijonai žmonių neturi mokytojo ir jokio profesinio išsilavinimo.

Švietimas – visų problemų raktas

Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje yra 750 milijonų neraštingų žmonių, nesunku suprasti, kodėl kampanija „Švietimas kiekvienam“ yra tokia svarbi. „Geriausias būdas kontroliuoti žmogų – nesuteikti jam išsilavinimo, geriausias būdas jį išlaisvinti – šviesti“, – teigia Džordžo Vašingtono universiteto (JAV) dėstytoja Mary Hatwood Futrell.

Konferencijoje buvo siekiama pabrėžti kokybiško švietimo įtaką mergaitėms ir moterims. Tačiau kalbama ne tik apie švietimą, kuris paliestų besimokantįjį individualiai, bet švietimą, kuris paliestų šeimos, bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

„Mes turime dėti visas pastangas, kad užtikrintume, jog mergaitės gautų kokybišką švietimą, o ne tik suolą klasėje“,- sako EI pirmininkė Susan Hopgood. „Kokybiško švietimo sąvoka reiškia, kad mes suteikiame pedagogams profesinį mokymą idant jie taptų geresniais ugdytojais“.

Šios antrosios tarptautinės moterų konferencijos metu dalyvės dalyvavo darbo grupėse, keitėsi patirtimi ir diskutavo, kokį vaidmenį užima lyčių lygybė švietimo sistemoje.

Konferencijos rezultatai

Sistema pati savaime nieko negali pakeisti. Už jos visada stovi žmonės. Svarbu jiems suteikti autonomijos, jie privalo tikėti savo tikslais ir naudoti švietimo sistemą šiems tikslams pasiekti.

EI pirmininkės pavaduotoja Haldis Holst pabrėžė, kad nevalia snausti ties profesinių sąjungų pasiekimais, reikia skatinti jaunas nares tęsti pradėtus darbus. Tarp šios konferencijos pasiekimų reiktų paminėti plačias galimybes moterims dalyvauti EI veikloje.

Kampanija „Vieningi(-os) už švietimą“

„Kokybiškas švietimas – esminis elementas įgyvendinant visus švietimo  plėtros tikslus, tarp kurių būtų lyčių lygybė, sveikata, mityba ir aplinka“. Tačiau šie tikslai negali būti pasiekti, jei nebus investuojama į mokytojų kompetencijas (į nuolatinį profesinį mokymą), darbo sąlygų gerinimą, atlyginimų didinimą, socialinį dialogą.

Ne švietimas išgyvena krizę, o politika, valdžios įsipareigojimai ir ilgalaikis finansavimas.

Švietimas – žmogaus teisė

Svarbu priminti, jog Žmogaus teisių kodekse sakoma, kad kiekvienas vaikas turi teisę į mokslą. Tačiau susidūrus su konkrečiu vaiku ir jo specifiniais poreikiais, dažnai tenka išgirsti atsakymą, kad tam nėra lėšų. Profesinės sąjungos turi kovoti už tai, kad kiekvienas vaikas gautų išsilavinimą. Reikia būti budriems, kad vyriausybė finansuotų viešąjį švietimą ir tinkamai sumokėtų švietimo darbuotojams.

0 komentaras
0

Palikti komentarą