Biržuose įsteigta nauja profesinė sąjunga „Solidarumas”

autorius Solidarumas
birzu soc paslaugos

2019 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Alma Neverienė ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis susitiko su Biržų rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais.

Susitikime dalyvavo ir įstaigos direktorius Eividas Šernas.

Ričardas Garuolis papasakojo apie profesinių sąjungų veiklą, jų teikiamą naudą darbuotojams ir darbdaviams, supažindino su vienos didžiausių šalyje Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, kuri susikūrė prieš trisdešimt metų veikiama Sąjūdžio idėjų, o dabar sprendžia svarbius Lietuvai klausimus Trišalėje taryboje ir yra Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC narė.

Alma Neverienė papasakojo apie Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” veiklą ir pakvieti steigti įstaigoje profesinę sąjungą. Ji atskleidė, kad pagal šiemet vasarą tarp profesinių sąjungų ir Vyriausybės pasirašytą Nacionalinę kolektyvinę sutartį profesinių sąjungų nariai turės dviem apmokamų atostogų dienomis, kurios turi būti išnaudojamos per vienerius metus, daugiau nei profesinėms sąjungoms nepriklausantys darbuotojai.

Skirtingai nei kiti darbuotojai profesinių sąjungų nariai turės 10 darbo dienų trukmės mokymosi atostogos per metus, kurių metu bus mokamas visas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis, arba 20 darbo dienų trukmės mokymosi atostogos per metus, kurių metu bus mokama bent pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Šiuo atveju nebus taikomas Darbo kodekse numatytas reikalavimas suteikiant apmokamas atostogas mokymuisi turėti bent 5 metų darbo stažą toje darbovietėje.

Rugsėjo 9 d. bus pasirašyta Socialinių darbuotojų šakos kolektyvinė sutartis, kurioje taip pat numatyti papildomi privalumai profesinių sąjungų nariams, kurių Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio koeficientas pareiginės algos baziniais dydžiais turės būti ne mažesnis kaip:

A pareigybės lygio specialistų – 5;

B pareigybės lygio specialistų – 4,5;

C pareigybės lygio kvalifikuotų darbuotojų – 4,1.

Alma Neverienė paragino darbuotojus tapti profesinės sąjungos nariais iki rugsėjo 9 d., kai bus pasirašoma Socialinių darbuotojų šakos sutartis, nes šakos sutartyje numatyti galios tik tiems profesinių sąjungų nariams, kurie pasirašymo diemą buvo jos nariais.

Ričardas Garuolis pasakė, kad dabartinė Vyriausybė skatina europinį socialinį dialogą, kolektyvinių sutarčių pasirašymą profesinių sąjungų, kurios užtikrina socialinį dialogą, stiprinimą. Socialinių darbuotojų šakos kolektyvinėje sutartyje numatyti privalumai profesinių sąjungų nariams yra kompensacija, nes jei savo nario mokesčiais išlaiko profesines sąjungas, kurios pasirašo kolektyvines sutartis, gerinančias darbo ir apmokėjimo sąlygas visiems darbuotojams.

Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktoriui Eividui Šernui pasidomėjus ar papildomi pagerinimai profesinių sąjungų nariams nebus skiriami iš bendro įstaigos darbo užmokesčio fondo, Ričardas Garuolis paaiškino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašė profesines sąjungas prieš pasirašant Nacionalinę kolektyvinę sutartį pateikti įstaigų, kuriose veikia šią sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos, sąrašą, kad Finansų ministerija paskaičiuotų kiek 2020 m. reikės papildomai skirti lėšų profesinių sajungų narių garantijoms.

Vardinio profesinių sąjungų narių skaičiaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašo ir pasirašant Socialinių darbuotojų šakos kolektyvinę sutartį.

Šakos sutarties vykdymą kontroliuos dvišalė komisija, kuri stebės, kad profesinių sąjungų narių garantijoms skirtos lėšos būtų panaudotos pagal paskirtį.

Vėliau svečiai apsižiūrėjo Biržų rajono socialinių paslaugų centrą ir susipažino su jo veikla. Maloniai nustebino gražiai sutvarkyta aplinka ir nuoširdus darbuotojų darbas. Tai yra didelis darbuotojų kolektyvo ir jo vadovo Edvino Šerno nuopelnas. Atlyginimai įstaigoje yra didesni nei Lietuvos socialinių darbuotojų vidurkis. Direktoriaus Edvino Šerno dalyvavimas susitikime ir rūpestis savo darbuotojais teikia vilčių, kad socialinis dialogas šioje įstaigoje bus sėkmingai plėtojamas.

Po susitikimo darbuotojai įsteigė VŠĮ „Biržų rajono socialinių paslaugų centro“ darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas“, kurios pirmininke išrinkta Solvita Martinonienė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą