Buvusi Vyriausybė nepagrįstai sutrumpino medikų atostogas bei prailgino jų darbo laiką

autorius Solidarumas

Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 9 d. nusprendė, kad prieš ketverius metus Vyriausybė nepagrįstai sutrumpino kai kurių medikų atostogas bei prailgino jų darbo laiką, suvienodindama iki 38 valandų per savaitę.

Į Konstitucinnį Teismą 2009 m kreipėsi 36 Seimo narių grupė prašydama išaiškinti ar Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr.411 neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai ir Darbo kodekso 144 ir 145 straipsniams.

Vyriausybė 2003 m.rugsėjo 30 d. buvo priėmusi nutarimą  Nr.1195, kuriuo patvirtino Darbuotojų, kurių darbo  pobūdis  yra susijęs  su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygas.

Tose sąlygose buvo nustatyta, kad 36 valandų darbo savaitė sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie:
     
1.teikia  sveikatos  priežiūros  paslaugas   pacientams,
sergantiems psichikos ligomis, esantiems sutrikusio vystymosi, po
sunkių galvos ir (ar) nugaros smegenų pakenkimų (traumų, insultų,
navikų, vaikų cerebrinių paralyžių ir kt.), sveikatos priežiūros,
stacionariose socialinės globos ar ugdymo įstaigose;

2.teikia  sveikatos  priežiūros  paslaugas   pacientams,
sergantiems  tuberkulioze, lytiškai  plintančiomis ar kitomis
užkrečiamosiomis  ligomis,  sveikatos priežiūros, stacionariose
socialinės globos ar ugdymo įstaigose;

3.teikia anesteziologijos – reanimatologijos,
intensyviosios terapijos ar skubios medicinos pagalbos paslaugas;
     
4.dirba darbą, susijusį su krauju ar  jo   preparatais,
organais ar jų išskyromis, bakteriniais, virusiniais preparatais,
kitomis kenksmingomis medžiagomis bei jų gamyba, tyrimu, fasavimu, naudojimu ar nukenksminimu;
     
5. dirba su nuodingosiomis cheminėmis medžiagomis, užkrečiamųjų ligų ar cheminio užkrato židiniuose, atlieka
profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją;

6. dirba purvo, sieros ar sieros vandenilio  vonių
patalpose.

33 valandų darbo savaitė  buvo nustatyta sveikatos  priežiūros
darbuotojams, kurie:

1. teikia sveikatos priežiūros paslaugas Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose
laikomiems asmenims, kai šiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, ir nuteistiesiems, atliekantiems arešto, terminuoto
laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes;
    
2. dirba darbą, susijusį su elektromagnetinių  bangų
šaltiniais, monitorinėmis sistemomis ar ultragarsinės
diagnostikos aparatais.

30 valandų darbo savaitė buvo nustatyta sveikatos  priežiūros
darbuotojams, kurie dirba darbą, susijusį su:
    
1.radioaktyviosiomis medžiagomis ar jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais ir antros spinduliavimo galingumo klasės
lazeriniais aparatais;

2. lavonų skrodimu ir iš lavonų paimtų mėginių tyrimu ar
pacientų kūno audinių tyrimu”.

Vyriausybės  2003  m. rugsėjo 30  d. nutarimu  Nr. 1195
patvirtinta Tvarka buvo ne kartą keičiama.

Vyriausybė 2009 m. balandžio 29 d. priėmė nutarimą  Nr.
411, suvienodino (prailgino) darbo laiką  ir (sutrumpino) atostogų trukmę.
     
Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102,  105
straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo
1, 53, 54, 55, 56  straipsniais,  Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas 2013-05-09 nutarė:

1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
rugsėjo 30  d. nutarimu Nr. 1195 “Dėl Darbuotojų,  kurių  darbo
pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo
laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas
sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo”
patvirtintos  Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra  susijęs su
didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos
6 punktas (2009 m. balandžio 29 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 60-
2353)  tiek, kiek jame sveikatos  priežiūros specialistams,
teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, ir kartu su jais
dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja  pacientus
arba  dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatyta vienodos trukmės
darbo savaitė neatsižvelgiant į tam tikrų kategorijų darbuotojų
darbe patiriamą skirtingą protinę, emocinę įtampą, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio  2 punktui,
konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso (2002 m. birželio 4 d. redakcija) 145 straipsnio  2
daliai.

2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m.
liepos 18 d. nutarimu Nr. 941  “Dėl kai kurių kategorijų
darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas,
sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo” patvirtintų Kai
kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines
pailgintas  atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės 4  punktas
(2009 m. balandžio 29 d. redakcija; Žin., 2009,  Nr.  60-2354)
tiek, kiek jame sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems
sveikatos priežiūros paslaugas, ir kartu su jais dirbantiems
darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba
tomis pačiomis sąlygomis, nustatytos vienodos trukmės kasmetinės
atostogos neatsižvelgiant į tam tikrų kategorijų darbuotojų darbe
patiriamą skirtingą nervinę,  emocinę, protinę įtampą,
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2
punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos
Respublikos  darbo kodekso (2002 m. birželio 4 d. redakcija)  167
straipsniui.
   
Visą Konstitucinio Teismo nutarimą galima rasti Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

0 komentaras
0

Palikti komentarą