Energetikų federacijos konferencijoje numatyti ateities planai

autorius Solidarumas

2013 m. gegužės 11 d. vyko Lietuvos energetikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ataskaitinė konferencija. Konferencijoje išklausyta pirmininko Rimtauto Ramanausko ataskaita. Jis pažymėjo, jog praktiškai įgyvendinti visi uždaviniia, kurie buvo numatyti prieš metus vykusioje konferencijoje, kuomet buvo nuspręsti atnaujinti federacijos veiklą.

Tai yra suaktyvinti profesinės sąjungos veiklą Vilniaus gatvių apšvietimo įmonėje, parengti ir pasirašyti kolektyivnę sutartį, išnaudoti visas galimybes, įtraukiant kiek galima daugiau narių į seminarus ir mokymus.  

Tai pasiekta dėka projekto, kurį įgyvendina LPS „Solidarumas“, seminaras vyko Elektrėnuose, Visagine.  

Išleistas informacinis lankstinukas apie Energetikų federaciją. Palaikomas bednradarbiaivmas ir keičiamasi informacija su Kauno energetikos remonto įmonės darbuotojais, dalis jų – buvę Lietuvos elektrinės darbuotojai.

Metų eigoje buvo nekartą susitikta su politikais, energetikos ekspertais, parengtas ir išsiųstas laiškas dėl elektros energijos kainų.

Kalbant apie ateities planus, nuspręsta daugiau dėmesio skirti Ignalinos atominės elektrinės klausimams, ten dirbančių darbuotojų problemoms spręsti. Susitikti su Energetikos ministru.  

Pradėti derybas su Pramonės įmonių profesine sąjunga „Solidarumas“ dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir įstojimo į tarptautinę IndustriALL organizaciją.

Tą pačią dieną Energetikų federacija organizavo ir seminarą apie lyderystę, efektyvų darbą komandoje, naujų narių organizavimą.

{phocagallery view=category|categoryid=134}

0 komentaras
0

Palikti komentarą