Su naujuoju Šiaulių „Busturo“ direktoriumi aptartos bendradarbiavimo galimybės

autorius Solidarumas

Ketvirtadienį, gegužės 2-ąją dieną keleivių vežimo vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais paslaugas teikiančios UAB Šiaulių „Busturo“ patalpose įvyko visuotinis darbuotojų susitikimas su naujai paskirtu bendrovės direktoriumi Tomu Bielinsku.

Gausiai susirinkę „Busturo“ darbuotojai ne tik pasyviai klausė direktoriaus, bet ir labai aktyviai uždavinėjo jam klausimus.

Šiaulių „Busturo“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Al¬ma Ste¬po¬na¬vi¬čie¬nė klausė kaip vyks tolesnės derybos dėl kolektyvinės sutarties. Direktorius pritarė, kad sutartis turi būti pasirašyta, tačiau dar reikia tęsti tolesnes derybas darbo grupėje.

Naujai paskirtas direktorius vardijo  bendrovės problemas: per praėjusius metus patirta 2,5 milijono nuostolių, seni 20-17 metų autobusai ir t.t. Tomas Bielinskas pasakojo, jog bendrovėje Šiaulių miesto savivaldybė vykdys veiklos auditą, kuris atsakys į daugelį klausimų.

Darbuotojai direktoriui pasakojo, jog keleivių konktrolės funkciją vykdanti samdyta privati bendrovė „Dorsimus“ pareigas atlieka labai paviršutiniškai, tikrina keleivius netinkamai, neatidžiai apžiūri bilietus ir t.t.

Darbuotojai teigė, jog „Busturui“ per mėnesį „Dorsimus“ paslaugos kainuoja 100 000 litų, vienas kontrolierius – 5000 litų.

Direktorius sutiko, jog kontrolierių veiklos efektyvumą reikia tikrinti ir jų darbą tobulinti. Atsisakyto šios bendrovės paslaugų negalima, nes galioja sutartis.

Profesinės sąjungos pirmininkė A. Steponavičienė teigė, kad autobusų vairuotojus piktina į priekį užlendantys mikroautobusai, kurie sukelia stresines situacijas, kelia pavojų keleivių ir eismo saugumui.

Direktorius pažadėjo, jog šią problemą taip pat spręs kartu su savivaldybe. Jis mano, jog pirmiausia reikia elementarios tvarkos maršrutuose.

Susitikime su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Aldona Jašinskiene, direktorius žadėjo aktyvų bendradarbiavimą su „Busturo“ profesine sąjunga „Solidarumas“, kalbėta ir apie galimybes vykdyti bendrus projektus sprendžiant darbuotojų darbo sąlygų gerinimo klausimus.

{phocagallery view=category|categoryid=133}

0 komentaras
0

Palikti komentarą