Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse

autorius Solidarumas

2014 m. gruodžio 17-18 d. Rygoje vyko konferencija komandiruojamų darbuotojų klausimui aptarta. Konferencija vyko įgyvendinant projektą “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse“. Projektas prasidėjo 2014 vasario mėn.,  baigiasi 2015 m. vasario 28 d..  Projektą įgyvendina Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Projekto partneriai:

Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija (VVDK), Valstybinė darbo inspekcija (VDI), Latvijos krikščioniškasis universitetas (LCHRA), Latvijos statybininkų profesinė sąjunga (LCA), Estijos profesinės sąjungos konfederacija (EAKL), VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC) .

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti geresnį socialinių partnerių bendradarbiavimo trijose Baltijos šalyse laisvo darbuotojų judėjimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant komandiruojamų darbuotojų apsaugai.  Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 96/71/EB 1996 m. gruodžio 16 d. dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje aiškiai reglamentuoja komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas. Įgyvendinant projektą, organizuojamas darbuotojų ir darbdavių informavimas (konsultacijos, seminarai).

Ypatingas dėmesys skiriamas transporto, paslaugų ir statybų sektoriaus darbuotojams. Rygoje vykusioje konferencijoje kalbėta apie statybos sektoriaus darbuotojų darbą. Dažniausia darbuotojai vyksta į Švediją ir Norvegiją. Latvijos profesinės sąjungos yra užmezgusios glaudų bendradarbiavimą  su minėtų šalių profesinėmis sąjungomis. Nuolat keičiamasi informacija.

Europos Sąjungos bendrosios rinkos veikimas remiais keturiomis laisvėmis – laisvu asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu.

Remiantis šiomis laisvėmis, ES šalių piliečiai gali laisvai judėti, dirbti bet kurioje  ES šalyje, o  darbdaviai gali laisvai teikti paslaugas bet kurioje ES šalyje.

Projekto tikslas paskatinti geresnį bendradarbiavimą tarp įvairių partnerių trijose Baltijos šalyse. Informuoti visuomenę apie jau veikiančius  teisinius bei administracinius mechanizmus, kurių tikslas užtikrinti darbuotojų socialines teises bei išvengti socialinio dempingo.

Projektą  remia  Europos  Komisijos  generalinis  užimtumo,  socialinių  reikalų  ir  įtrauktiems direktoratas (European Commision DG Employment, Social Affairs and Inclusion EMPL..B

Parengė Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą