Teismas patvirtino, kad profesinė sąjunga teisėtai nedavė sutikimo skirti drausminę nuobaudą

autorius Solidarumas

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ teisėtai atsisakė duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą vagonų tikrintojui remontininkui ir šios profesinės sąjungos pirmininkui Stanislavui Fedaravičiui.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti minėtą profesinės sąjungos sprendimą – atsisakymą duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą. Darbdavys nurodė, jog 2014 metų kovo 27 dieną AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus regiono stočių skyriaus etikos komisija gavo vagonų tikrintojo remontininko Stanislavo Fedaravičiaus prašymą sudrausminti ir nubausti vagonų techninės priežiūros punkto VI kategorijos vagonų tikrintoją remontininką Vytą Kašėtą dėl kovo 22 dieną naktinės pamainos metu S.Fedaravičiaus atžvilgiu pasakytus necenzūrinius žodžius. Beto, kaip kreipimesi į Etikos komisiją teigė S.Fedaravičius, V.Kašėta daužė jo drabužių spintelę, perstatė ją į kitą vietą be sutikimo, tokiu būdu jau ne pirmą kartą įžeisdamas S.Fedaravičiaus orumą, bei kenkdamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklai.

Kitokią įvykių versiją pateikė V.Kašėta. Jis Etikos komisijai įteikė skundą dėl neva S.Fedaravičiaus šmeižiančių melagingų teiginių.

Etikos komisija priėmė sprendimą V.Kašėtos naudai – nutarė, jog S.Fedaravičiaus teiginiai neatitinka realybės, V.Kašėta nepažeidė AB „Lietuvos geležinkeliai“ etikos kodekso, tokiu būdu S.Fedaravičius pats pažeidė etikos kodeksą. Komisija pasiūlė Vaidotų geležinkelių stoties viršininkui Ramūnui Kamarauskui skirti S.Fedaravičiui drausiminę nuobaudą – pastabą.

Balandžio 15 dieną  Vaidotų geležinkelių stoties viršininkas Ramūnas Kamarauskas raštu kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas“ sutikimo skirti S.Fedaravičiui drausminę nuobaudą, profesinė sąjunga pateikė atsakymą, jog spręs šį klausimą tik gavusi iš darbuotojo rašytinį pasiaiškinimą.

Darbdavys gegužės 7 dieną gavo raštišką S.Fedaravičiaus pasiaiškinimą, pakartotinai kreipėsi į profesinę sąjungą ir gavo atsakymą, jog atsisakoma duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą, kadangi darbdavys praleido vieno mėnesio terminą per kurį galėjo skirti drausminę nuobaudą.

Darbdavys nesutiko, jog terminas skirti nuobaudą yra praleistas, kadangi nuo balandžio 15 iki 30 dienos ir nuo gegužės 7 iki 21 dienos laukė profesinės sąjungos atsakymo dėl sutikimo skirti drausminę nuobaudą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ teismui nurodė, jog S.Fedaravičius darbdavio yra persekiojamas, kadangi inicijavo minėtos profesinės sąjungos steigimą ir yra jos pirmininkas, šios profesinės sąjungos nariai pradėjo į viešumą kelti piktnaudžiavimų bendrovėje atvejus, reikalauti šalinti pažeidimus.

Teismas, remdamasis Aukščiausiojo teismo praktiką, mano, jog nėra pagrindo tenkinti darbdavio reikalavimus panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ gegužės 21 dienos atsisakymą duoti sutikimą skirti S.Fedaravičiui drausminę nuobaudą – pastabą, todėl ieškinį atmetė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą