Pasirašyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sutartis

autorius Solidarumas

Gruodžio 22 dieną Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ centrinėje būstinėje pasirašyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sutartis, kuria ją pasirašiusios profesinės sąjungos – AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Geležinkelininkų profesinė sąjunga ir Kauno geležinkelininkų profesinė sąjunga siekia įgyvendinti Darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teises.

Minėtas Darbo kodekso straipsnis numato:

1. Darbuotojų atstovai turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises:

1) sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;
2) teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje;
3) organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;
4) teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5) vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
6) saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai;
7) gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai;
8) skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.

Sutartį pasirašė AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius, Geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas Jurij Avdejev ir Kauno geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkė Julija Skripničenko.

Į jungtinę atstovybę kiekviena profesinė sąjunga deleguos po 3 atstovus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą