Derybinė grupė pritarė pataisytam kolektyvinės sutarties projektui

autorius Solidarumas
ramute

Spalio 18 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko derybinės grupės posėdis, kuriame buvo derinamas Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projektas, kuris pakartotinai bus teikiamas Vyriausybei. Primename, kad rugpjūčio pabaigoje suderėtą projektą Vyriausybė grąžino taisyti dėl per didelių finansinių vyriausybės įsipareigojimų.

Rugsėjo 27 d. įvykusiame profesinių sąjungų, ŠMM, SADM ir FM atstovų susitikime buvo ieškoma tokių projekto formuluočių, kuriose „nesimatytų pinigų“, t.y. siūlyta atsisakyti konkrečių datų, terminų ir dydžių. Šiame posėdyje balsuota už konkrečius siūlymus ir už visą, pataisytą SADM IR FM, kolektyvinės sutarties projektą. Balsuojant už visą sutarties projektą 11 derybininkų balsavo „už“, susilaikė 2.

LŠDPS pasiūlymams kolektyvinėje sutartyje palikti konkrečias atlyginimų didinimo datas, terminus ir dydžius nebuvo pritarta. Nepalankiai buvo sutiktas LŠDPS siūlymas sukonkretinti naujos finansavimo metodikos – klasės krepšelio – įvedimo datą, jeigu eksperimentas parodytų, jog ji pasiteisina. Balsų dauguma nepritarta  metodiką pradėti įgyvendinti nuo 2018 m. sausio 1 d.

Nepalaikytas ir LŠDPS bandymas išlaikyti konkrečią datą ir dydžius, kurie numato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimą. LŠDPS siūlymui įrašyti, kad šių pedagogų atlyginimai kiltų jau nuo 2017 m. sausio 1 d. ir didėtų kasmet, iki kol 2020 m. susilygins su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu, nebuvo pritarta.  Palikta tokia formuluotė: „Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, siekiant iki 2022 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu“.

Nepalaikyta ir LŠĮPS bei LMPS pateikta 8.14 p. pataisyta formuluotė „Inicijuoti teisines prielaidas Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos iki 2022 m. įgyvendinimui“.  Palikta formuluotė „Inicijuoti teisines prielaidas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui iki 2022 metų didinti. „Už“  balsavo 10, susilaikė 3.

Nors pati švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė nėra derybų grupės narė, tačiau buvo perduotas jos pageidavimas, kad jei  iš kolektyvinės sutarties būtų išbrauktas ir paskutinis konkretus įsipareigojimas: didinti pedagoginių darbuotojų (išskyrus vadovus, pavaduotojus ugdymui, ugdymo skyrių vedėjus) tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientus, pasiekiant maksimalų dydį nuo 2017 m. sausio 1 dienos, ji šią sutartį pasirašytų iš karto. Kadangi pageidavimas pateiktas pažeidžiant reglamentą (per vėlai), dėl jo nebuvo balsuojama, todėl kolektyvinės sutarties projekte minėtas punktas kol kas liko.

Daug diskusijų sukėlė klausimas, kas turėtų pasirašyti sutartį su profesinėmis sąjungomis. Vyriausybė buvo išreiškusi poziciją, kad sutartį turi pasirašyti švietimo ir mokslo ministrė. Ši savo ruožu vengia prisiimti įsipareigojimus, teksiančius ministerijai, kurių ji gali būti nepajėgi įvykdyti. Galiausiai susitarta dėl nuostatos, kad Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašys ministrė, įgaliota Vyriausybė.

Parengė ŠMPS „Solidarumas“ pirmininkė R. Minkevičienė pagal LŠDPS inf.

0 komentaras
0

Palikti komentarą