Spausdinti

Š.m. gruodžio 10 d. po XIII ETUC kongreso susirinko naujai suformuotas Darbuotojų dalyvavimo ir įmonės politikos komitetas (Workers participation and company policy committee), buvusi darbuotojų atstovavimo grupė. Komiteto narius pasveikino ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer. Susitikime buvo apžvelgta Direktyva 2009/38/EB „Dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo“. Europos darbo tarybų (EDT) tikslas yra suburti darbuotojų atstovus iš skirtingų Europos šalių, kuriose tarptautinė kompanija vykdo veiklą, ir suteikti darbuotojams teisę gauti informaciją ir konsultacijas apie visos įmonės ar įmonių grupės veiklą tiesiogiai iš pagrindinės įmonės administracijos atstovų.