Europos parlamente šiuo metu svarstomi keturi svarbūs Lietuvai klausimai

autorius Solidarumas
blin

2018 liepos 6 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ suvažiavime dalyvavo Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.

Ji pasveikino Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ narius, rengiančius savo suvažiavimą valstybinės šventės dieną, nes šiai profesinei sąjungai, atsiradusiai kaip „Sąjūdžio“ dalis, visada buvo svarbi Lietuvos valstybės ateitis.

Vilija Blinkevičiūtė prisipažino, kad tuoj po Nepriklausomybės paskelbimo dirbant Socialinės apsaugos ir darbo ministre jai teko dėti Lietuvoje tuomet dar naujo reiškinio – socialinį dialogo pagrindus, nes Vyriausybė, anot jos, negali priimti TEISINGŲ sprendimų, nebendradarbiaudama su socialiniais partneriais, ypač daugumą valstybės gyventojų atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis. 

Vilija Blinkevičiūtė prisipažino, kad socialinio dialogo patirtis labai praverčia dirbant Europos parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų, Moterų teisių ir lyčių lygybės, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komituose, nes be profesinių sąjungų dalyvavimo nesprendžiamas nei vienas klausimas!

Ji kreipėsi į suvažiavimo dalyvius prašydama pagalbos Europos parlamente priimant svarbius Lietuvai įstatymus.

Vilija Blinkevičiūtė yra viena iš Šeimos ir darbo suderinimo direktyvos pristatytoja Europos parlamente. Jos nuomone, Europoje būtina suvienodinti darbuotojų darbą taip, kad vyrai ir moterys galėtų ne vien dirbti, bet ir skirti pakankamai laiko šeimai ir poilsiui. Tai ypač svarbu moterų atžvilgiu, nes Europos Sąjungoje moterys uždirba 16%, o Lietuvoje 14% mažiau nei vyrai. Būdama Lietuvoje ji sužinojo, kad pagal naujausius duomenis Lietuvoje skirtumas tarp moterų ir vyrų atlyginimų dar išaugo 0.7%.  Moterų pensijos yra 40% mažesnės nei vyrų. Ji apgailestavo, kad šią direktyvą palaiko ne visos Europos šalys.

Kitas svarbus dokumentas, kurį svarsto Europos parlamentas yra direktyva dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo santykių. Šiuo metu pasaulis keičiasi. Dėl technologinių naujovių ir vykstančios skaimeninės revoliucijos atsiranda daugybė naujų darbo rūšių ir įvairiausių netipinių darbo sutarčių. Labai svarbu, kad pasikeitus darbo sąlygoms darbuotojas nenukentėtų, nesumažėtų jų socialinė apsauga ir pensijos. 

Europą suskaldė diskusijos dėl taip vadinamojo „Mobilumo paketo“ t. y. direktyvos, reguliuojančios komandiruojamų darbuotojų darbo ir poilsio bei apmokėjimo sąlygas dirbant už savo šalies ribų. Tai ypač svarbu krovininio transporto vairuotojams. Šios direktyvos priėmimas atidėtas, siekiant ją patobulinti. Vilija Blinkevičiūtė klausė ar normalu, kad vairuotojas turi ilsėtis 48 val. vilkiko kabinoje t. y. savo darbo vietoje. Tegul pabando tie valdininkai, kurie teikė šį pasiūlymą 48 val. ilsėtis savo darbo kabinete. Ji prisipažino nesuprantanti kodėl šios direktyvos projekte atsirado reikalavimas vairuotojams po komandiruotės tris savaites ilsėtis savo šalyje, o ne Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ar kitoje šalyje, kurioje jis norėtų.

Vilijai Blinkevičiūtei kelia nerimą finansinė Europos Sąjungos ir Lietuvos ateitis po 2020 m., kai dėl Didžiosios Britanijos išstojimo, bendrijos biudžetas sumažės 64 mlrd. eurų, o Lietuvai tuo metu  sumažės europinių fondų parama.Europos parlamento frakcija, kuriai priklauso Vilija Blinkevičiūtė, atmetė kaip nepakankamai ambicingą pasiūlytą naujo Europos Sąjungos biudžeto projektą, kuriame per mažai lėšų skiriama vaikams, nepaisant to, kad Europos Sąjungoje net 20 mln. vaikų skursta, jaunimui ir socialinei apsaugai. „Reikia investuoti į protą, o ne į betoną“, – aidint plojimams užbaigė savo kalbą Vilija Blinkevičiūtė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą