Europos profesinių sąjungų konfederacijos rudens stovykla

autorius Solidarumas
Download

2020 m. lapkričio mėnesio 13 ir 17 d. įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (toliau ETUC) rudens stovykla, kurioje virtualiai dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch.

ETUC kiekvienais metais organizuoja stovyklą savo nariams. 2020m. buvo numatyta vasaros stovykla Vokietijoje, Berlyne liepos mėnesio pradžioje, tačiau dėl pandemijos buvo perkelta į rudenį ir vyko virtualiai.

Lapkričio 13d. buvo svarstomas klausimas dėl Europos atsigavimo ir naujo, teisingo ir tvaraus ekonomikos modelio. Taip pat kokia yra klimatui draugiška, bei skaitmeninė darbo ateitis. Tą dieną virtualiame posėdyje dalyvao virš 80 prisijungusių asmenų, tame tarpe ir Vokietijos aplinkos ir branduolinės saugos ministrė. Lapkričio 17d. buvo aptarta 2030 m. Strategija dėl socialinio dialogo, kolektyvinių derybų ir demokratijos darbe ateities formavimo politika.

Antros dienos virtualiam susitikimui pirmininkavo ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Ester Lynč (Esther Lynch), kuri jau pradėdama susitikimą atskleidė, kad šiandien kolektyvinių derybų stiprinimas, bei dalyvavimas politiniame gyvenime yra labai svarbus. Ji teigė, kad liberalios politikos yra orientuotos į individualizmą, o ETUC numato remti integracijos procesus. Integracija reiškia pagalbą darbuotojams, sakė Ester Lynč (Esther Lynch). 

Rudens stovykloje buvo aptarta artėjanti tarpinė ETUC konferencija (organizuojama tarp suvažiavimų), kuri vyks 2021m. viduryje, pasidalinta mintimis, kaip ji bus organizuojama ir kokie klausimai bus svarstomi. Rudens stovyklos pabaigoje ETUC  prezidentas įvardijo tris kryptis, kuriose ateityje dirbs ETUC:

1. Europos ekonomikos atsigavimo planas;

2. Pokyčiai, perėjimas prie žalios ekonomikos;

3. Daugiau demokratijos darbo vietoje ir didesnis darbuotojų dalyvavimas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą