Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas pasipiktino antivalstybiniu ministerijos požiūriu

autorius Solidarumas
stimb

2019 m. kovo 7 d. Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas Ričardas Garuolis išsiuntė laišką Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui laišką dėl aukštų okupacinės valdžios atstovų pagerbimo pagrindinėje šios ministerijos salėje. Ričardas Garuolis telefonu įspėjo ministro sekretorę ir ministro patarėją viešiesiems ryšiams Eglę Samoškaitę, kad jei iki Kovo 11-osios okupacinės valdžios atstovų nuotraukos iš valstybinės įstaigos nebus pašalintos, tas faktas bus paviešintas. 

Eglė Samoškaitė atsakė: Manau, puiki išeitis būtų pažymėti, kad konkretūs žmonės šias pareigas ėjo sovietinės okupacijos metais. Nes ne jis vienintelis buvo. Jeigu Stimburys prisidėjo prie trėmimo (turi būti konkretūs duomenys, gal reikia paklausti istorikų), tai jį reikia arba nukabinti, arba irgi prirašyti, kad jis prisidėjo prie nusikaltimų. Bet man trūksta žinių konkrečių dėl šio asmens. Nes vien manymo, kad turėjo prisidėti, tikėtina, nepakanka. Gal paklausiu to Genocido tyrimų centro.”

Taigi, ministro patarėjos nuomone, iš Lietuvos valstybinės įstaigos garbingiausios salės pašalinti negalima net karo nusikaltėlių, kurie vykdė genocidą prieš Lietuvos gyventojus, nebent prirašyti po jo nuotrauka, kad nusikaltėlis vykdė nusikaltimus, nekalbant jau apie kitus svetimos, Lietuvą okupavusios valstybės statytinius!

Panašu, kad VALSTYBINĖ Lietuvos įstaiga – Lietuvos RESPUBLIKOS socialinių reikalų ir darbo ministerija mano, kad sovietinės okupacijos nebuvo, o Lietuva teisėtai tapo SSSR dalimi, taip prieštaraujant Lietuvos įstatymams ir tarptautinei teisei, kurie neginčijamai įrodė, kad okupacija buvo, nepaisant to, kad okupantai bandė tai pridengti įvairiais falsifikuotais rinkimais ir pn., nes šioje ministerijoje vienodai gerbiami ir Lietuvos valstybės ministrai, ir ją okupavusios valstybės statytiniai!

Tai vyksta švenčiant 29-uosius Lietuvos Nepriklausomybės metus!!!

Kokią po to šios ministerijos vadovas turi teisę iš viso kalbėti Kovo 11-osios ar Vasario 16-osios progomis, nes jis yra pasiruošęs taip pat sėkmingai tarnauti naujiems okupantams kaip Juozas Stimburys ir kiti sovietiniai ministrai, kurių nuotraukomis išpuošta garbingiausia ministerijos salė.

Kyla klausimas ar iš viso valstybinei įstaigai gali vadovauti asmuo, kuris mano, kad tarnyba svetimai valstybei yra tokia pat garbinga, kaip tarnyba savo valstybei, net jei ta svetima valstybė okupavo valstybę, kurios pilietis jis yra?

Vadinasi, įvykus naujai okupacijai jis be sąžinės priekaištų tarnaus svetimai valstybei, nes manys, kad būti valdžioje yra visada garbinga.

Kuo tada Linas Kukuraitis skiriasi nuo Algirdo Paleckio?

Tarnavimas svetimai valstybei nėra tarnavimas savo šalies žmonėms. Tarnavimas savo žmonėms yra pirmiausiai tarnavimas savo žmonių valstybei.

Lietuvą istorijos bėgyje dažnai valdė svetimos valstybės, bet Lietuvos VALSTYBINĖSE įstaigose gali būti gerbiami tik LIETUVOS VALSTYBĖS pareigūnai, o ne okupaciniai svetimų valstybių statytiniai Lietuvoje, nesvarbu ar jie tarnavo carinei Rusijai, kaizerinei, hitlerinei Vokietijai, Lenkijai, ar Sovietų Sąjungai.

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui

Linui Kukuraičiui
 
 
Norime žinoti kodėl Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos salėje 210, kurioje vyksta Trišalės tarybos ir kiti svarbūs posėdžiai garbingiausioje vietoje, šalia Lietuvos valstybei dirbusių ministrų nuotraukų kabo svetimos valstybės kolaborantai, Lietuvoje  užėmę aukštas ministrų pareigas okupacinės valdžios struktūrose.
 
Ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad Lietuva nebuvo okupuota ir teisėtai tapo Sovietų Sąjungos dalimi, todėl vienodai gerbia ir Lietuvos valstybės ministrus, ir Lietuvą okupavusios valstybės marionetes? 
 
Ironiška, kad Juozo Stimburio, tiesiogiai dalyvavusio nusikaltimuose žmoniškumui tremiant Lietuvos gyventojus į Sibirą, nuotrauka kabo šalia ministro Kazio Skučo, kurį minėti okupantai nukankinto pirmaisiais okupacijos metais, nuotraukos.
 
Apie sovietinių ministrų nuotraukų netinkamumą Nepriklausomos Lietuvos valstybinėje įstaigoje, ne kartą esu sakęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams, atsakingiems už posėdžių rengimą, tačiau dažniausiai jie atsakydavo, kad tokį klausimą gali spręsti tik ministerijos valdžia arba net gynė okupacinės sovietų valdžios ministrų nuotraukų tinkamumą vienos svarbiausių Nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijų – ministerijos salėje, sakydami, kad tie asmenys, atseit, dirbo Lietuvos žmonėms, pamiršdami, kad vadovaujantis tokiais argumentais reikėtų pakabinti ir hitlerinės Vokietijos paskirtų preigūnų, kurie rūpinosi maisto korteliu dalinimu ir kitais socialiniais reikalais, nuotraukas.
 
Kiekvieną kartą minėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai žadėdavo mano pastabas perduoti savo valdžiai, tačiau padėtis nepasikeitė.
 
Raginame ministrą pašalinti iš salės minėtų aukštų okupacinės valdžios kolaborantų nuotraukas, primindami, kad tiek pagal Lietuvos, tiek pagal tarptautinę teisę nuo 1940 birželio 14 d. iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos valstybė buvo okupuota.
 
Pagarbiai
 
Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas
Ričardas Garuolis

 

 

 

stimb 1

Dėmesio. Nuotraukoje matome Socialinių reikalų ir darbo ministrę Eglę Radišauskienę, Vyriausybės vicekanclerį Deividą Matulionį ir Vidaus reikalų viceministrą Darių Urboną, kuriems svetimos valstybės ministrų nuotraukos Lietuvos valstybinėje įstaigoje neužkliuvo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą