Sveikiname moteris Tarptautinės moters dienos proga

autorius Solidarumas
kovo 8

1908 m. kovo 8 d. Niujorke įvyko milžiniška demonstracija, kurios metu 15 000 moterų reikalavo balsavimo teisių, didesnio ir vienodo su vyrais atlyginimo, sutrumpintos darbo dienos ir kitų svarbių moterims teisių. 1910 m. Tarptautinėje moterų konferencijoje Kopenhagoje buvo nutarta kasmet švęsti kovo 8-ąją kaip Tarptautinę moters dieną, kurios metu moterys visame pasaulyje skirtų dėmesį kovai už savo teises ir rengtų protestus.

1975 m. Jungtinių Tautų Organizacija, minėdama Tarptautinius moters metus, paskelbė Kovo 8-ąją Tarptautine moters diena ir rekomendavo visoms šalims ją minėti pagal savo papročius ir tradicijas.

Nors moterys jau iškovojo teisę balsuoti rinkimuose ir gauti vienodą su vyrais atlyginimą, bet kova už moterų teises nesibaigia. Statistika rodo, kad Lietuvos moterų atlyginimas yra apie 10% mažesnis nei vyrų. Nors tai vienas mažiausių skirtumų Europoje, džiaugtis nėra dėl ko.

Dažnai moterys, ypač auginančios vaikus be tėvo, yra priverstos dirbti viršvalandžius, kad galėtų suteikti bent minimalias pragyvenimo sąlygas savo šeimoms ir vaikams, bet tuo pačiu nuskriausdamos juos, nebegalėdamos skirti jiems pakankamai savo dėmesio ir meilės.

Dažnai moterų nepriima į darbą dėl to, jog jos yra moterys, nes darbdaviai nenori, kad jo darbuotojos išeitų iš darbo gimdymo atostogų ar slaugytų savo sergančius vaikus.

Europos profesinių sąjungų dėka Europos Komisijai yra pateikta Darbo ir asmeninio gyvenimo subalansavimo direktyva, kurioje numatytos priemonės, kurios padėtų užtikrinti moterims orias darbo ir gyvenimo sąlygas, leidžiančias dirbti ir užsidirbti, neatsižadant savo, kaip moterų poreikių, tinkamą socialinę ir sveikatos apsaugą joms, jų vaikams ir jų šeimoms.

Kviečiame Vyriausybę ir Seimą kuo skubiau įgyvendinti šios direktyvos nustatas Lietuvoje.

Linkime vyrams neužmiršti, kad moterys yra vertos meilės ir pagarbos visus metus, kiekvieną dieną, o ne tik Kovo 8-ąją.

0 komentaras
0

Palikti komentarą