Greitosios medicinos pagalbos suteikimas gali greitai sutrikti

autorius Ričardas

2021 m. liepos 30 d. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė kreipėsi ė Sveikatos apsaugos ministrą, ragindama skubiai spręsti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) suteikimo problemas, kurios kilo dėl neteisėtų migrantų antplūdžio. Ji įspėjo, kad jei skubiai nebus padidintas finansavimas GMP stotims, įdarbinti medicinos darbuotojai ir vertėjai prieglobsčio prašytojų stovyklose, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas Lietuvos gyventojams bus sutrikdytas.

Visą raštą pateikiame žemiau.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui

DĖL GMP DARBO ORGANIZAVIMO BEI APMOKĖJIMO TEIKIANT PAGALBĄ IMIGRANTAMS

2021 m. liepos 30 d.

Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ reiškia susirūpinimą ir kreipiasi su prašymu nedelsiant imtis priemonių sprendžiant šalyje apgyvendintų imigrantų sveikatos problemas.

Situacijos analizė: GMP paslaugos yra finansuojamos pagal rajone registruotų gyventojų skaičių. Pagal šias sumas įstaigos yra suformavusios GMP brigadas. Dėl Covid- 19 situacijos, mažėjančio paslaugų spektro rajoninėse gydymo įstaigose GMP iškvietimų skaičius nemažėja lyginant su gyventojų skaičiaus mažėjimu, o nuvažiuotų kilometrų skaičius smarkiai išauga dėl prie jų išlaikymo dar prisideda ir savivaldybės. Papildomas finansavimas VLK skiriamas tik kurortinėms savivaldybėms sezono metu.

Savivaldybėse, kuriose šiuo metu sutelkti pagrindiniai imigrantų srautai GMP iškvietimų skaičius stipriai išaugo, nes GMP, daugumoje atveju, yra kviečiama dėl nebūtinos pagalbos, nuvykusi GMP brigada gaišta laiką kol yra surandamas vertėjas, prie vieno kvietusiojo prisijungia dar 4-5 su savais sveikatos nusiskundimais.

Aiškių reglamentų kaip elgtis tokiose situacijose GMP neturi.

Tokiu būdu kyla pavojus, kad GMP paslaugų teikimas sutriks tos savivaldybės gyventojams dėl GMP užimtumo imigrantų centruose.

Remiantis esamos situacijos išdėstymu prašome nedelsiant imtis priemonių šiai situacijai spręsti:

Imigrantų apgyvendinimo centruose įdarbinti medicininį išsilavinimą turinčius darbuotojus, siekiant suteikti pirmąją pagalbą ir identifikuoti atvejus, kuriems reikia GMP;

Užtikrinti, kad iškviesta GMP brigada galėtų bendrauti su pacientu negaištant laiko vertėjo paieškoms;

Skirti papildomas lėšas probleminėse savivaldybėse išaugusioms GMP išlaidoms užtikrinti;

Skirti priedus prie atlyginimo GMP darbuotojams, nes jie patiria didesnį stresą bendraudami ne valstybine kalba bei turi didesnę užkrečiamų ligų riziką.

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą