Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovas toleruoja psichologinį smurtą?

autorius Ričardas


2021 m. liepos 29 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” generalinis sekretorius Ričardas Garuolis nusiuntė Kalėjimų departamento direktoriui V.Kulikauskui raštą dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) direktoriaus Ramūno Šilobrito veiksmų neužkertant kelio psichologiniam smurtui.

Apie psichologinio smurto apraiškas buvo pranešta 2021 m. birželio 4 d. ir nors praėjo beveik du mėnesiai LAVL ligoninės direktorius R. Šilobritas, pažeisdamas LR viešojo administravimo įstatymą, kad būtina atsakyti per dvidešimt darbo dienų, iki šiol į Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ raštą neatsakė.

Tai rodo šios valstybinės įstaigos vadovo nepagarbą galiojantiems Lietuvos respublikos įstatymams, darbuotojus atstovaujančiai profesinei sąjungai ir jam pavaldiems darbuotojams, susiduriantiems su darbe kylančiomis problemomis, kurias jis kaip įstaigos vadovas privalo spręsti.

Deja, tai yra ne pirmas atvejis, kai LAVL direktorius R.Šilobritas savo pavaldžioje įstaigoje neužkerta kelio formuotis ir toleruoja nesaugų psichosocialinį klimatą bei nesiima priemonių jam gerinti.

Pateikiame visą raštą žemiau.

LR Kalėjimo departamento direktoriui Virginijui Kulikauskui 

DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS DIREKTORIAUS R.ŠILOBRITO VEIKSMŲ NEUŽKERTANT KELIO PSICHOLOGINIAM SMURTUI 

2021 m. birželio 4 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kreipėsi į Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorių R. Šilobritą DĖL MOBINGO APRAIŠKŲ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ -ATVIROS KOLONIJOS 2 -AME SEKTORIUJE rašto Nr.10-079.

Šiame rašte buvo minima, kad  Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“ pasiekė informacija apie mobingo apraiškas, kurios vyksta Jūsų vadovaujamos įstaigos Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių pataisos namų – Atviros kolonijos 2-ame sektoriuje.Šiame sektoriuje, kuriame turi dirbti keturiais pilnais etatais įdarbintos slaugytojos, šiuo metu dirba tik 2.5 etato įdarbintos slaugytojos. Tai rodo, kad šis Jūsų vadovaujamas įstaigos padalinys negali tinkamai atlikti valstybės paskirtų funkcijų.

Mūsų duomenimis, slaugytojos išėjo arba ruošiasi išeiti iš darbo dėl netinkamos psichosocialinės aplinkos šiame skyriuje. Šio sektoriaus administratorė B. D. neproporcingai paskirsto darbus, kai vienos darbuotojos apkraunamos per dideliu darbo krūviu, o kitos tuo metu nedirba, iš darbuotojų reikalaujama vienu metu atlikti darbus dviejose vietose, darbuotojoms sudaromi nepalankūs darbo grafikai, su pavaldžiais darbuotojais kalbama pakeltu, žeminančiu darbuotojų orumą balso tonu.

Tokie administratorės B. D. veiksmai kelia abejones dėl jos tinkamumo užimti šias atsakingas vadovaujančias pareigas.

Šiuo metu, kai darbuotojų atlyginimai Laisvės atėmimo vietų ligoninėje yra nekonkurencingi lyginant juos su laisvėje esančių įstaigų medikų atlyginimais, toks administratorės elgesys kelia pavojų, kad jos vadovaujamame skyriuje nebeliks darbuotojų, o sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuteistiesiems bus sustabdytas.

Šiame rašte prašėme LAVL direktorių R. Šilobritą ištirti šias mobingo apraiškas ir užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių pataisos namų – Atviros kolonijos 2-ame sektoriaus darbuotojams tinkamas psichosocialines darbo sąlygas.

Deja, nors nuo šio rašto išsiuntimo 2021 m. birželio 4 d. praėjo beveik du mėnesiai LAVL ligoninės direktorius R. Šilobritas, pažeisdamas LR viešojo administravimo įstatymą, kad būtina atsakyti per dvidešimt darbo dienų, iki šiol į Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ raštą neatsakė.

Tai rodo šios valstybinės įstaigos vadovo nepagarbą galiojantiems Lietuvos respublikos įstatymams, darbuotojus atstovaujančiai profesinei sąjungai ir jam pavaldiems darbuotojams, susiduriantiems su darbe kylančiomis problemomis, kurias jis kaip įstaigos vadovas privalo spręsti.

Deja, tai yra ne pirmas atvejis, kai LAVL direktorius R.Šilobritas savo pavaldžioje įstaigoje neužkerta kelio formuotis ir toleruoja nesaugų psichosocialinį klimatą bei nesiima priemonių jam gerinti.

2019 m. gruodžio 10 d. ir gruodžio 16 d. mūsų profesinės sąjungos narės Panevėžio pataisos namų sveikatos priežiūros darbuotojos Rima Skipskienė, Gitana Petrauskienė, Lidija Butėnienė, Jolanta Gasparaitienė kreipėsi raštu LAVL direktorių R.Šilobritą dėl prieš jas vykdomo gydytojos R.Š. mobingo  apraiškų, prašydamos užtikrinti tinkamas psichosocialines darbo sąlygas.

Tačiau į šį paklausimą LAVL direktorius R. Šilobritas neatsakė.

2021 m. sausio 14 d. Panevėžyje buvo surengtas posėdis šiam klausimui apsvarstyti, į kurį pažeidžiant socialinio dialogo principus nebuvo pakviesta Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Vita Subačiutė, nors ji pateikė prašymą šiame posėdyje dalyvauti. Tokiu būdu buvo pažeista profesinės sąjungos teisė atstovauti ir ginti savo narius.

Minėto posėdžio metu LAVL atstovai atvirai palaikė netinkamą gydytojos R. Š. elgesį, nenorėjo išklausyti skriaudžiamų slaugytojų, jas pertraukinėjo, įžeidinėjo ir nepaisant to, kad įstaigoje slaugytojų trūksta, net ragino išeiti iš darbo darbuotojas, kurios per savo ilgametį darbą įkalinimo įstaigose neturėjo jokių nuobaudų ir ne kartą buvo paskatintos už gerą darbą.

Padrąsinta šio posėdžio metu padarytų išvadų gydytoja R.Š. pradėjo dar labiau psichologiškai smurtauti prieš kitas darbuotojas, sukeldama joms sveikatos sutrikimus dėl kurių jos laikinai neteko darbingumo, o sveikatos priežiūros paslaugų teikimas LAVL Panevėžio padalinyje buvo sutrikdytas beveik mėnesiui.

Nepaisant didžiulio Lietuvos žiniasklaidos dėmesio šiam išskirtiniam psichologinio smurto atvejui, LAVL direktorius R. Šilobritas beveik atvirai gynė savo smurtaujančią pavaldinę.

Psichologinis klimatas šiame LAVL padalinyje pagerėjo tik gydytojai R.Š. išėjus iš darbo.

Tokie LAVL direktoriaus pasikartojantys veiksmai kelia abejones dėl R.Šilobrito sugebėjimų užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir psichosocialinį klimatą, kuris yra ypač svarbus jo vadovaujamai įstaigai, kuri dėl nekonkurencingų atlyginimų neturi pakankamai darbuotojų, ir todėl negali tinkamai vykdyti valstybės jai paskirtų funkcijų, bei abejones jo sugebėjimu vadovauti šiai įstaigai.

Dėl panašių veiksmų neseniai iš darbo buvo atleistas Šiaulių ligoninės direktorius.

Vadovaujantis LR Darbo Kodekso 30 str. darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.

Prašome imtis veiksmų, kad Jums pavaldžiame LAVL Pravieniškių pataisos namų – Atviros kolonijos 2-ame sektoriuje darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo sąlygos ir psichosocialinis klimatas, nes mūsų profesinės sąjungos duomenimis padėtis čia negerėja. 

Pagarbiai Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis

0 komentaras
0

Palikti komentarą