Įregistruotos naujos darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programos

autorius Solidarumas

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo š. m. gegužės 5 d. įregistruotos naujos mokymo programos.

– 3 programos, skirtos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui,

– 3 programos, skirtos darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, atliekančiam darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas,

– 3 programos, skirtos darbdavio įgaliotam asmeniui, atliekančiam darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Mokymosi pagal šias programas trukmė priklauso nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies grupės. Kiekvienai ekonominės veiklos rūšių įmonių grupei, nurodytai Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų 2011 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-266/V-575, 1-3 prieduose, nustatytas skirtingas mokymosi valandų skaičius.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programos skirtos Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 8 punkte nurodytų darbuotojų kategorijų mokymui. Suteikiama galimybė mokyti smulkių ir vidutinių įmonių darbdavius, darbdaviui atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus asmenis, atliekančius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Atestavimo tvarka pagal naująsias mokymo programas nepasikeitė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą