Įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalė taryba

autorius Solidarumas

2013 m. gegužės 7 d. pasirašytas trišalio bendradarbiavimo susitarimas tarp sveikatos sektoriaus profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir vykdomosios valdžios institucijų atstovų, kuriuo įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) Trišalė taryba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šios tarybos pagrindinis uždavinys – derinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės socialinius, ekonominius ir darbo interesus sveikatos sistemos srityje bei tobulinti sveikatos sistemą. Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas” LNSS Trišalėje taryboje atstovauja Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Jurgita Žiūkienė.

Pasirašius susitarimą, pirmajame tarybos posėdyje aptarti aktualūs sveikatos priežiūros įstaigoms klausimai, kurie plačiau bus nagrinėjami artimiausiame posėdyje birželio 6 d. Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis išdėstė nuostatą, kad visose ministerijai pavaldžiose įstaigose turi būti pasirašytos kolektyvinės sutartys, kurių pagrindu vėliau būtų parengtas šakinis kolektyvinis susitarimas. Šis klausimas plačiau bus svarstomas kitame posėdyje. dar viena tema kelianti daug diskusijų tarp medikų – sveikatos priežiūros specialistų darbo laiko ir atostogų reglamentavimas – taip pat įtraukta į kito posėdžio darbotvarkę. Kitame posėdyje planuojama aptarti ir finansavimo sveikatos priežiūroms įstaigoms didinimo galimybes.

Profesinių sąjungų atstovai, o taip pat ir Sveikatos apsaugos ministerija išreiškė susirūpinimą dėl pasiekiančios informacijos iš gydymo įstaigų, kad trūkstant lėšų darbuotojai vėl siunčiami nemokamų atostogų. Po aptarimo LNSS trišalė taryba priėmė pareiškimą, kad tokios taupymo priemonės darbuotojų sąskaita yra neteisėtos ir netoliaruotinos.

Jurgita Žiūkienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą