Įvairovėje pamatyti galimybes

autorius Solidarumas
19502073 403
 
 
„Tapatumas ir skirtingumas” (Identity and Diversity) – tokia buvo pagrindinė šiais metais, birželio 9-21 d Bonoje vykusio pasaulio žiniasklaidos forumo tema. Vokietijos visuomeninio radijo ir televizijos transliuotojo „Doiče Vele“ (Deutsche Welle) (DW) iniciatyva žiniasklaidos forumas  vyko jau dešimtą kartą.

 
Forumą pradėjęs DW generalinis direktorius Peteris Limburgas (Peter Limbourg) savo trumpame sveikinimo žodyje įvardinęs pagrindines šių dienų aktualijas: karą Ukrainoje, rinkimus JAV bei Prancūzijoje, būsimus rinkimu Vokietijoje, žodžio laisvės ir žurnalistų padėtį Turkijoje ir, žinoma, Europos ateitį bei Brexitą.
 
Forumo metu vyko plenarinės sesijos bei daug mažesnių sesijų, darbo grupių. Temų įvairovė. Pagrindė mintis – šių dienų globaliame pasaulyje pamatėme kiek daug yra įvairovės. Vien tai, kad pasaulyje yra per  7000  kalbų, rodo, kokie skirtingi esame. Tačiau šių dienų iššūkis – įvairovėje pamatyti galimybes, pozityvą ir kurti taiką.  Ne neapykantą ar nesantaiką, bet taiką. Tai turėtų būti žurnalistų užduotis. Rašyti, remiantis faktais, skleisti ne melą, bet puoselėti pagrindinės vertybes, žmogaus teises,  žodžio laisvę ir siekti taikos. Svarbu pasaulyje, kuriame tiek daug įvairovės – tautybių, religijų, spalvų, – sugebėti gyventi taikoje. 
 
Tai yra ypač aktualu, kai tradicinę žiniasklaidą, keičia socialiniai tinklai. Informacija skleidžiama labai operatyviai, žmonės nesigilina į faktus, dažniau vadovaujamasi emocijomis, vieno žmogaus nuomone, sukuriami tiesos „burbulai“. Tuo tarpu, demokratinės visuomenės pagrindas – diskusija. Sprendimai gimsta atvirose diskusijoje, kuriose nebijome išgirsti kitokias nuomones. Žiniasklaida turi  kalbėti tiesą, kalbėti tų žmonių lūpomis, kurių niekas negirdi. Taigi, žurnalistų bei žiniasklaida prigimtis – statytis  tiltus, vienyti.
 
Forume dalyvavo daug įdomių asmenybių, tame tarpe, apie pilietinės visuomenės padėtį bei demokratizacijos procesus Rusijos kalbėjo Michailas Chodorkovskis.
 
Renginio strateginis partneris – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK). Komitetui atstovavo penkiolikos žmonių delegacija, tiesa, nevisi renginyje užsibuvo, kai kurie nariai atvyko vienai ar pusei dienos. 
 
Komiteto vicepirmininkas Gonaalo Lobo Ksavieras (Goncalo Lobo Xavier) dalyvavo plenarinėje sesijoje „Kiek galingieji yra galingi – tarptutinio bendradarbiavimo ribos poliarizuotame pasaulyje“ (How powerful are the powerful – the limits of international cooperation in a polarized world), kalbėjo apie pilietinės visuomenės vaidmenį globaliame pasaulyje, išsamiai pristatė EESRK veiklą, kalbėjo apie dialogo svarbą,  ieškant bendro sutarimo. 
 
Panelinėse diskusijose dalyvavo Džeinė Moris (Jane Morrice), Madi Šarma (Madi Sharma), Chose Antonio Dijasas (Jose Antonio Moreno Diaz). Atviroje erdvėje buvo matomas  EESRK stendas, buvo galima bendrauti su forumo dalyviais kavos ar pietų pertraukos metu.
 
Mane domino darbo grupės, kuriose buvo kalbama apie moterų padėtį besivystančiose šalyse, vystymosi problemas Afrikoje, kaip plėtoti bendradarbiavimą tarp šalių, kokį vaidmenį vaidina Jungtinės tautos, ką nuveikti galėtų nevyriausybinės organizacijos, kaip įgyvendinti tarptautinius susitarimas dėl klimato kaitos. Reikėtų išplėsti G20  šalių darbotvarkę, kad įtakingiausių pasaulio šalių susitikimuose dominuotų ne tik prekyba, bet ir socialiniai klausimai, tvarus ir įtraukiantis augimas turėtų atsirasti susitikimų darbotvarkėje. Kalbėta apie migracijos problemas, Vokietijos atsakomybę. Jeigu nepripažįstama įvairovė, nacionalinės socialistinės idėjos privedė prie rasizmo. Vokietija turėjo naudos iš imigracijos, šalis atvira pasauliui, turi komercinius ryšius su tarptautiniais partneriais. 
 
Svarbu prisidėti ir remti demokratizacijos procesus. Jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisių deklaraciją, – tai yra pagrindas ant kurio turi būti statomas kitokios visuomenės.
 
Vokietijos žiniasklaidos galiūnas DW transliuoja programas trisdešimčia kalbų. Žiniasklaida  gali prisidėti, formuojant kitokį požiūrį ir kitokį pasaulį. Neapsiriboti nacionalinėmis sienomis, bet plėtoti bendradarbiavimą su kitais. 
 
Parengė Daiva Kvedaraitė
LPS Solidarumas tarptautinė sekretorė
EESRK GR II narė
0 komentaras
0

Palikti komentarą