Profesinės sąjungos „Solidarumas” valdybos posėdyje lankėsi valdančiosios partijos lyderis

autorius Solidarumas
paluckis sol

 
2017 birželio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” valdybos posėdyje lankėsi Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Tai buvo pirmas pažintinis susitikimas su naujuoju partijos lyderiu.
 

Pirmininkė Kristina Krupavičienė pasidžiaugė, kad vienos iš valdančios koalicijos partijos lyderių atvyko į profesinės sąjungos „Solidarumas” valdybą ir pabrėžė, kad daug tikimasi iš naujo socialdemokratų lyderio. Regioninės transporto darbuotojų sutarties inicijavimas, Vilniaus trišalės tarybos veiklos atnaujinimas, Darbo Kodekso tobulinimas – tai tik keletas aptartų temų ties kuriomis žadama dirbti kartu.
 
Dėl Europos socialinio fondo projekto vykdymo į valdybos posėdį buvo atvykę projekto vadovė Daiva Petronienė, Valstybinės darbo inspekcijos, Socialin4s apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros atstovai. Valdybos nariai pasidalino savo nuogastavimais ir problemomis, kurios kyla įgyvendinant šį projektą. Artimiausiu metu bus kviečiamas projekto partnerių susitikimas, kuriame jos bus aptartos.
 
Valdybos narė ir Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė pristatė šakinę sutartį, kurią ji pasirašė, kartu su kitomis medicinos įstaigose veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Ši sutartis galioja Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžioms įstaigoms, kurios yra įvardintos sutarties priede. Sutartimi yra gerinamos darbuotojų darbo ir kitos sąlygos, lyginant su naujuoju Darbo kodeksu. Taip pat valdyba nutarė kreiptis į valdžios institucijas dėl greitosios pagalbos darbuotojų darbų saugos. Siūloma greitosios pagalbos ekipažą papildyti trečiu darbuotoju, nes dviejų darbuotojų per mažai nesukeliant pavojaus ligonių sveikatai ir gyvybei suteikti skubią pagalbą ir saugiai juos perkelti į greitosios pagalbos automobilį.
 
Nacionalinį susitarimą dėl būtinų šalies pažangai reformų pristatė pirmininkė Kristina Krupavičienė. Manoma, kad šis susitarimas bus pasirašytas iki 2017 rugsėjo 1 d. Pastabų šiam susitarimui laukiama iki liepos 24 d. Valdybos posėdyje buvo aptarta, kokie galėtų būti profesinių sąjungų pasiūlymai. Dėl to vyks atskiras pasitarimas Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas” būstinėje Vilniuje. 
 
Šiais metais sulauktas itin didelis susidomėjimas Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” sąskrydžiu. Norą dalyvauti jame išreiškė daugiau profsąjungiečių, nei yra galimybių apgyvendinti išnuomotoje poilsinėje. Todėl buvo nutarta statyti palapines už simbolinį mokestį, leidžiamoje vietoje, idant visų norai būtų patenkinti. Valdyba patvirtino sąskrydžio sąmatą.
 
Valdyba sudarė rugpjūčio 5 d. Koordinacinės Tarybos posėdžio darbotvarkę, nusprendė sekantį valdybos posėdį surengti rugsėjo 8 d.
 
palu sol4
 
palu sol1
pal sol6
 
palu sol3
0 komentaras
0

Palikti komentarą