Kvietimai dalyvauti profesinių sąjungų renginiuose

autorius Solidarumas
Informacija LPS Solidarumas Valdybos  posėdžiui, 2017  liepos 10 d.

 
Profesinių sąjungų politikos formavimo renginiai
 
 
NFS
Rugpjūčio 29 d. Taline vyks konferencija NFS projekto  baigiamoji konferencija apie darbuotojų teises ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų įgyvendinimą Baltijos šalyse. Bus sukurta strateginio darbo grupė . Tikslas – identifikuoti subjektus, kurie galėtų veikti (šalių, NFS, BASTUN ir TDO lygiais), kad pagerintų darbuotojų teisių padėtį.
Prašo nominuoti vieną atstovą nuo šalies. Darbo grupė savo veiklą pradės rugpjūčio 29 d. Talien vyksiančioje konferencijoje.
Paskirtasis atstovas dalyvaus konferencijoje ir dar dviejuose renginiuose: 
Taline rugpjūčio  30 d. nuo 9.00 iki14.00 val.
Rygoje rugsėjo  21d. nuo 12.30 iki 16.30 val.
Apmokės kelionės ir viešbučio išlaidas
 
 
ES pirmininkaujančios Estijos renginys
Rugsėjo 13-14 d. Taline konferencija „Future of Work: Making It e-Easy“.
Gausime kvietimą
 
Gruzijos profesinių sąjungų konfederacijos (GTUC) suvažiavimas
Rugsėjo 14-15 d. Tbilisyje, kviečia pirmininkę bei dar vieną atstovą. 
Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems
 
PERC Vasaros mokykla
Rugsėjo 18-20 d.,  Stokholme,   Pagrindinės temos: teisingi atlyginimai, socialiai ir atlyginimų skirtumai. Paprastai būna rusų k.
Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems
 
BASTUN
Lapkričio 21-22 d. Rygoje,  Hotel Radisson Blue Daugava, Ryga..   Latvijoje.Hosted by TCO in Sweden and arranged on the 22nd of November in Riga, Latvia as a High Level meeting. The meeting will discuss Polarisation  in societies and its consequences on democracy in Europe. It will also function as the concluding conference for NFS’ project on Workers’ rights in the Baltics, where the project and future strategies will be presented and discussed. Also note that a joint dinner will be arranged in the evening the 21st of  November.   Interpretation to and from the BASTUN-languages English, Finnish, German, Polish and Russian as well as Scandinavian will be provided.
Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka
 
Europos profesinių sąjungų konfederacija
 
Rugsėjo 6-7 d. Paryžius, ETUC organizuoja darbo grupę  “New trade union strategies for new forms of employment” – “Naujos profesinių sąjungų strategijos naujoms užimtumo formoms”
Kvietimas išsiųstas – Gidų ir kelionių organizatorių p.s., Vertėjų p.s.,  Karjeros specialist p.s., Dramos teatro p.s..
 
 
 
Rugsėjo 19 d. Taline, ETUC seminaras apie naujas užimtumo formas ir skaitmeninimą „Darbuotojų dalyvavimas: raktas į teisingą skaitmeninimą“
Seminaras skirtas Švedijos, Liuksemburgo, Italijos, Maltos, Estijos, Rumunijos ir Lietuvos p.s. atstovams.
Turėtų dalyvauti Ričardas Garuolis, nes  tai yra tęstinis seminaras, o jis dalyvavo pirmame. 
 
EZA
NSZZ Solidarnosc ir EZA Gdanske, birželio 26-28 d. organizavo seminarą jaunimo užimtumo tema: jaunimas darbo rinkoje, esama situacija, kokie poreikiai. Ar socialinis dialogas gali būti įrankiu atliepiant jaunų žmonių poreikimas darbo rinkoje.
Dalyvavo: 
Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centro profesinė sąjunga „Solidarumas“
Arūnė Keserauskaitė ir Aurelija Zandovienė
 
Spalio 19-20 d. Bucharešte vyks EUROFOM ir EZA seminaras dėl darbuotojų migrantų apsaugos ES. Dėmesys skiriamas darbuotojų migrantų ir jų šeimų darbo ir gyvenimo sąlygoms.
Bus nagrinėjami Belgijos, Rumunijos, Latvijos pavyzdžiai.
Kalbos: anglų, rumunų
Dalyvio mokestis- 40 eurų
Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka
 
Europos profesinių sąjungų institutas – ETUI
 
Rugsėjo 20-22 d. Frankfurte,  ETUI seminaras kartu su DGB – Metalworkers‘ Union  (IG Metall) ir the General Confederation of Liberal Trade Unions of Belgium (CGLSB) organizuoja seminarą tema apie darbą skaitmeninėse platformose – “Never follow an (unorganised) crowd!” . 
Kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų.
 
 
 
Primename, jog LPS „Solidarumas“ valdyba yra priėmusi nutarimą, jog  dalyvauti  tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose), kuriuos gauna LPS „Solidarumas“,  registruojasi  LPS Solidarumui priklausančių organizacijų atstovai, kurios yra deklaravusios narius ir moka nario mokestį. Grįžus iš tarptautinio renginio, būtina pristatyti ataskaitą.
 
 
Pagarbiai,
 
Daiva Kvedaraitė, LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė
0 komentaras
0

Palikti komentarą