Kaip steigiamos profesinės sąjungos?

Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

  1. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje būtų ne mažiau kaip 20 steigėjų ar jie sudarytų ne mažiau kaip 1/10 dalį visų darbuotojų, tačiau ne mažiau kaip 3 darbuotojai.
  2. Susirinkime patvirtintus įstatus (statutą).
  3. Išrinktus vadovaujančiuosius organus.

Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos. https://rentgirls.ch