Kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes sprendžiant jaunimo įdarbinimo klausimus

autorius Solidarumas

Spalio 31 d. LPS „Solidarumas“ iniciatyva vyko „apskritojo stalo“ diskusija, kurioje buvo aptartos Europos Komisijos iniciatyvos – Jaunimo garantija bei Europos pameistystės aljansas bei priemonės, kurios numatomos įgyvendinti Lietuvoje.

Renginyje dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartkevičius, Darbo rinkos departamento vedėjo pavaduotoja Nijolė Dilbienė, Švietimo ir mokslo ministro patarėja Mingailė Binkauskaitė, Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas Mečislovas Griškevičius.

Renginį organizavo Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Jaunimo profesine sąjunga “Solidarumas”, Karjeros konsultantų profesine sąjunga “Solidarumas” ir Švietimo ir mokslo profesine sąjunga “Solidarumas”.

Socialinės apsaugos ir darbo viceminstras patikino, jog lapkričio pradžioje bus organizuojami susitikimai į kuriuos bus kviečiami ir socialiniai partneriai. Susitikimų metu bus pristatytos priemonės, kurias numatoma įgyvendinti įgyvendinant Jaunimo garantijų programą.

Numatyti susitikimai ir dėl pameistrystės (dualinio mokymo) priemonių. Dauguma pranešėjų kalbėjo apie tai, jog ypač aktuali problema – kaip išlaikyti jaunus žmones, į kurių išsilavinimą investuojami nemaži pinigai, Lietuvoje.

LPS „Solidarumas“ atstovų nuomone į šį procesą galėtų įsijungti profesinės sąjungoas ir dirbti informavimo –ugdomąjį darbą, aiškinant jaunimui apie darbo santykius, socialinį dialogą, reikėtų kalbėti apie galimybes ir priemones siekti geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų Lietuvoje.

Pasikeista nuomonėmis apie pameistytę bei mokinių praktikas. Susitikime dalyvavę karjeros konsultantai kalbėjo apie savo patirtį, kurią įgijo įgyvendinadami projektą bei dirbdami su mokiniais, mokytojais ir mokinių tėvai visoje Lietuvoje. Yra užmegztos partnerystės su verslo struktūromis, kitais partneriais. Kuriama moksleivių įveiklinimo programa. ŠMM atosvas Mečislovas Griškevičius paminėjo, jog Lietuvoje jau yra pameistrystės elementų. Tam, kad dualinio mokymo sėkmingia veiktų, reikia aktyvaus darbdavių įsitraukimo.

Dualinio mokymo sistema buvo labai sėkminga pokario Vokietijoje, kurioje buvo didelės pramonės įmonės, koncernai kūrė savo mokymo centrus ir rengė savus specialistus. Deja, šios dienos darbo rinka yra pasikeitusi, todėl gali kilti ir problemų, kai jaunas žmogus įgis labai siaurą specializaciją, tuo tapru darbo rinka reikalauja nuolatinės kaitos ir lankstumo.

EK Jaunimo garantijos programa numato tai, jog jaunimui nuo 15 iki 24 m. amžiaus per keturis mėnesius turi būti pasiūlyta arba galimybė mokytis, arba persikvalifkuoti, stažuotis arba įsidarbinti. Lietuvoje daugėja jaunų žmonių, kurie nebaigę net pradinės mokyklos.

Kyla klausimas, kas bus atsakingas už darbą su jais. Už jaunimo garantijos įgyvendinimą bus atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, už konkrečias veiklas – Jaunimo reikalų departmentas.

{phocagallery view=category|categoryid=180}

0 komentaras
0

Palikti komentarą