“Solidarumo” organizuotoje diskusijoje apie darnų vystymąsi dalyvavo Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė

autorius Solidarumas

Spalio 30 dieną Vilniuje vyko „apskritojo stalo“ diskusija darnaus (tvaraus) vystymosi tema. Renginį organizavo Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Europos profesinių sąjungų konfederacija. Darnaus vystymosi sampratą, principus, aprėpties sritis pristatė Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė Judith Kirton-Darling.

Ji pabrėžė darnaus vystymosi trijų ramsčių svarbą, tai yra aplinkosauga, ekonomika ir socialinis tvarumas. Šia tema kalbėjo Aplinkos ministerijos atstovė Rūta Klimaitė, Lietuvos pramonininkų konferderacijos atstovas prof. Jurgis Staniškis, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas prof. Rimvydas Jasinavičius. Šie pranešėjai pabrėžė veslo socialinės atskaomybės svarbą, kiekvieno žmogaus asmeninę bei organziacijų atsakomybę.

Apie darnią plėtrą ir užimtumą, žmogiškuosisu resursus kalbėjo LR Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijso atstovė Eglė Radišauskienė, Inovatyvaus energijos tiekimo ir vartojimo klasterio pirmininkas Dr. Vygintas Sidzikauskas daugiau dėmesio skyrė žaliosios energijos klausimams ir vartotojams.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas Antans Klibavičius padarė pranešimą apie keleivinio transporto politiką ir perspektyvas Vilniaus mieste.

Tarptuatinės įmonės Visionary Analytics atstovas Simons Gaušas pristatė tyrimo, apie jaunų darbuotojų įtraukimą į darbo rinką, kad būtų įgyvendinti 2050 tikslai, rezultatus. Tyrimas atliktas visose ES šalyse Europos profesinių sąjungų konfederacijos užsakymu. LPS „Solidarmas“ už atsakymus į klausimus buvo atsakignas Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Vytautas Kašėta.

Renginio tikslas – informuoti profesinių sąjungų atstovus apie darnios (tvarios) plėtros politiką ir socialinės partnerystės principu, nustatyti veiklos gaires ateičiai.

Darnios (tvarios) plėtros principai buvo suformuluoti Jungtinių Tautų aukščiausio lygio konferencijoje. Europos Komisijos strategijoje „Europa 2020“ yra suformuluoti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo principai, kuriais vadovaujantis ūkio augimas turėtų remtis žiniomis ir inovacijomis.

Būtų skatinama taupiai išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio plėtra, turėtų būti kuriamas didelio užimtumo ūkis, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda.

Diskusija vyko 2013 spalio 30 d., Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” patalpose, Vilniuje, K.Kalinausko 2b, 4 aukštas. Renginį moderavo LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė. Renginyje aktyviai dalyvavo LPS „Solidarumas“ Vežėjų bei Energetikų federacijų atstovai, LPS atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė. Renginio dalyvius pasveikino ir rezultatus apibendrino LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.
{phocagallery view=category|categoryid=181}

0 komentaras
0

Palikti komentarą