Kalbėta apie darbo ir poilsio laiko organizavimo gerinimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus regiono stotyje

autorius Solidarumas

2014 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai dalyvavo derybose tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus regiono stoties skyriaus viršininko Ramūno Kamarausko. Derybose dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos atstovės. Susitikimo metu nagrinėtas profesinės sąjungos kreipimasis į Valstybinę darbo isnpekciją dėl galimų Darbo kodekso pažeidimų, dėl galimų  darbo laiko ir poilsio rėžimo pažeidimo  įmonėje,  darbo grafikų derinimo.

Susitikimo metu, tiek VDI, tiek ir LPS „Solidarumas“ atstovai konstatavo, jog Vilniaus regiono stočių skyriuje vagonų ūkio darbuotojai, kurie dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, remiantis DK 149 str., negali dirbti daugiau nei 48 val. per savaitę kartu su viršvalandžiais ir ne daugiau kaip 12 val. per dieną (pamainą). Tačiau AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas S.Fedaravičius informavo, jog yra atvejų kai DK normos pažeidžiamos, o tai atsiliepia ir darbuotojų saugumui, ir įmonės reputacijai.

Kyla problemų ir dėl to, kad vagonų tikrintojams – remontininkams, atidirbusiems 12 val. pamainoje, kartais tenka sėsti už vairo ir važiuoti tarnybiniu automobiliu į kitą objektą, tačiau tai yra nesaugu, kartais įvyksta nelaimingi atsitikimai, ypač po to, kai darbuotojai jau būna dirbę naktinėje pamainoje.

Profesinės sąjungos yra pateikusios siūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, tačiau į siūlymus kolkas nebuvo atsižvelgta.

Susitikime kalbėta ir apie tai, jog rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja Vaidotų geležinkelio stoties veiklos technologija, patvirtinta 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu (DK)-167, pagal kurią vagonų tikrintojai remontininkai atvykimo ir išvykimo kelyje privalės atlikti sąstatų komercinę apžiūrą.

Sutarta po dviejų savaičų organizuoti kitą susitikimą ir aptarti profesinių sąjungų ir administracijos pasiūlymus, kaip gerinti darbo laiko organizavimą įmonėje.

Ieškoti sąlyčio taškų ir vystyti socialinį dialogą AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo nuspręsta po 2014 m. liepos 29 d. LPS „Solidarumas“ pirmininkės Kristinos Kurpavičienės susitikimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktoriumi Stasiu Dailydka. Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie socialinio dialogo situaciją įmonėje bei galimybes plėtoti bendradarbiavimą tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“.

Šis susitikimas įvyko po to, kai liepos 28 d. AB Lietuvos geležinkeliai darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ organizavo  piketus prie AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir LR Susisiekimo ministerijos. Piketo dalyvai prašė nediskriminuoti  AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ narių.

Parengė D.Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą